Close

Doelgroep

De Gids is hoofdzakelijk bestemd voor de operationele actoren (gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren, beheerders, …) en de ontwerpers belast met de inrichting van de publieke ruimtes. Hij is bedoeld als instrument van dialoog tussen ontwerpers, operationele actoren en bouwheren. Daarnaast wil de Gids ook een begrijpbaar, bruikbaar en motiverend instrument zijn voor de burgermaatschappij (bijvoorbeeld wanneer een bewonerscomité een publieke ruimte in zijn wijk wil opwaarderen).

De ambities en richtlijnen die in deze Gids worden aangereikt, zullen slechts hun effect hebben als ze door al deze actoren erkend, eigen gemaakt en toegepast worden. Het is daarom van primordiaal belang dat er eenzelfde cultuur en ambitie gedeeld wordt om samen te streven naar kwalitatieve publieke ruimtes.