Close

Werkwijze

De Gids is een referentiemiddel opgesteld op basis van de ervaring van ]pyblik[ en aan de hand van goede praktijken die innoverende en voorbeeldige inrichtingen in Brussel illustreren.

De Gids biedt echter geen ‘pasklare oplossingen’ voor de Brusselse publieke ruimtes. De voorgestelde aanpak heeft als doel om enerzijds de algemene ambities voor de kwalitatieve inrichting van de Brussele publieke ruimtes te bepalen en stelt anderzijds een contextuele aanpak voor vertrekkend vanuit het principe dat elke ruimte tegelijk uniek is en in een gegeven type past.

Het deel “Ambities” van de Gids ontwikkelt een algemene aanpak en formuleert per doelstelling een reeks aandachtspunten en te ondernemen acties .

Het deel “Toepassingen”, is het resultaat van een onderzoek van Brusselse cases en illustreert, bij wijze van conclusie, per case op welke manier de algemene ambities in de praktijk werden omgezet. De lijst van projecten is niet afgesloten – ]pyblik[ wil er tijdens de verderzetting van het werk nog meer goede praktijken aan toevoegen.

De Gids is ook een instrument voor de toekomst, met het oog op een hoog kwaliteitsniveau voor de Brusselse publieke ruimtes. Dit binnen het idee dat wat vandaag wordt gerealiseerd, geen hindernis mag vormen voor toekomstige inrichtingen die nog duurzamer zullen zijn.