Close

Kader

De Brusselse publieke ruimte vormt een kostbare, maar niet vanzelfsprekende erfenis.

Publieke ruimtes zijn essentiële elementen van het leefkader in Europese grootsteden. Die ruimtes kwalitatief inrichten maakt de stad niet alleen leefbaarder en aantrekkelijker. Het draagt ook bij tot de identiteit van de stad en zorgt voor meer sociale cohesie.

Publieke ruimtes zijn plekken vol leven. Ontmoeting en uitwisseling staan centraal. Door de kwaliteit van het samenzijn te ondersteunen, spelen ze een centrale rol in het stedelijke leven. Die rol is des te uitdagender in Brussel, stadsgewest in het centrum van de Europese Unie.

Maar er spelen ook complexe kwesties in de publieke ruimte: de ruimte moet structurerend werken, multifunctioneel en universeel toegankelijk zijn. Ze moet bijdragen aan de geschiedenis en de stedelijke specificiteit. Het is de plaats bij uitstek om het samenleven te ervaren en ervaringen met elkaar te delen. Idealiter eigenen zoveel mogelijk verschillende gebruikers zich de ruimte toe, op een positieve manier. De ruimtes zijn zowel drager als onthuller van de stedelijke natuur.

De kwaliteit van het ontwerp, de inrichting en het beheer van de publieke ruimtes vragen om competenties die deze complexiteit aankunnen. Die kwaliteit is lang beknot geweest door beperkingen die gepaard gaan met gemotoriseerde verplaatsingen. Vandaag krijgt de publieke ruimte geleidelijk aan haar functie en oorspronkelijke zin terug: die van het delen met een meer evenwichtige spreiding van de verschillende modi. De inspanningen die de jongste jaren geleverd zijn om de kwaliteit van de Brusselse publieke ruimtes te verbeteren, moeten worden voortgezet, versterkt en veralgemeend tot het volledige grondgebied, met inachtneming van een algemene logica en samenhang.

Binnen deze sterke beleidsambitie kadert deze Gids. Er worden ambities ontwikkeld die erop gericht zijn de kwaliteit van de publieke ruimtes te versterken, door een goed projectmanagement en een grote samenhang tussen de inrichtingen. Over het volledige Brusselse grondgebied dient er vanuit dezelfde ambities naar kwaliteit gestreefd te worden, waarbij telkens de specifieke context wordt uitgedrukt en gevaloriseerd.