Close

2.1. Rekening houden met de totaalkosten van de inrichting

 • Alle kosten van het project in rekening brengen
  - De kosten verbonden aan de menselijke middelen die moeten worden ingezet om de goede monitoring van het project te verzekeren
  - De investeringskosten verbonden aan het ontwerp, de coproductie en de inrichting zelf
  - De onderhouds -en beheerskosten over de levensduur van de inrichting, zo realistisch mogelijk op basis van het verwachte gebruik van de ruimte en de beschikbare menselijke middelen
  - Een evaluatie en eventuele aanpassingen voorzien
 • Een budget voorzien dat overeenkomt met de vastgelegde doelstellingen en ambities
 • Een project voorzien dat overeenstemt met de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de realisatie en het beheer
 • De duurzaamheid van het ontwerp garanderen: keuze van de materialen en de herkomst ervan, de technieken, de uitrustingen en de uitvoeringsmodaliteiten
 • Binnen het project rekening houden met de beperkingen op het vlak van beheer en onderhoud, en met de eventuele herstellingsmogelijkheden (levensduur van de inrichting, reserve aan materialen als die niet standaard zijn, kleuren van de materialen, …)

Toepassingen

Croisement Orban

 • Définir un budget destiné à la coproduction

Meer weten

Parc de la Senne

 • Prévoir un budget correspondant aux exigences de durabilité permettant de choisir des matériaux durables et qualitatifs

Meer weten

Parc L28

 • Limiter les coûts d’entretien et de gestion en insis- tant sur la simplicité et la robustesse du design

Meer weten

Bronnen

Middelen

 • Handboek van de Brusselse openbare ruimten, Demanet, Marie; Majot, Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
  Pg 20

Meer weten