Close

5.1. Het groene netwerk (flora en fauna) opbouwen en versterken: nieuwe vormen van stedelijke natuur opnemen

 • Via de inrichting bijdragen tot de verankering van het groene netwerk in het grondgebied
 • De vegetatie (soort, dichtheid, biodiversiteit) van de inrichting afstemmen op het groen netwerk
 • De plantensoorten (afmetingen, kleuren, robuustheid) van de inrichting afstemmen op de plek
 • Een kwaliteitsvolle uitvoering van de vegetatie voorzien (plaats in de ruimte, bodemtypes, beheer van de boomvoeten, maatregelen op het vlak van onderhoud van de begroeiing)

Toepassingen

Parc de la Senne

 • Contribuer à la biodiversité du maillage vert en créant des zones et des milieux différents (secs et humides)
 • Créer un nouveau lien dans le maillage vert

Meer weten

Parc L28

 • Renforcer le maillage vert régional
 • Développer la biodiversité au cours des années

Meer weten

Place Rogier

 • Adapter les plantations à l’environnement et aux usages
 • Dès que possible, planter des arbres en pleine terre et non en bac

Meer weten

Rue Henri Bergé

 • Replanter des arbres le long de la rue
 • Offrir la possibilité d’installer des jardinières en façade

Meer weten

Bronnen

Middelen

Meer weten