Close

2.2. Rekening houden met de ruimere totaalkosten van het project door de indirecte (externe) effecten ervan te bekijken

 • De economische voordelen van het project voor bewoners en gebruikers van de rechtstreeks bediende en naburige ruimtes bestuderen
 • Via het project, de belemmeringen voor de ontwikkeling van activiteiten in en rond de publieke ruimte en in de omringende wijk beperken
 • De nadelen inherent aan de realisatiefase (afsluiting van straten waardoor winkels ontoegankelijk zijn, moeilijke leveringen, …), beperken en compensaties voorstellen
 • Een resiliënte, omkeerbare inrichting voorzien, die (door haar soberheid) vlot en tegen geringe kosten kan worden aangepast aan de evoluties
 • De toe-eigening van de publieke ruimte stimuleren aan de hand van beheer, preventie en animatie. Op die manier zijn sociaal kapitaal verhogen, bijdragen aan zijn respect en het algemeen veiligheidsgevoel.

Toepassingen

Place Rogier

 • Offrir un espace flexible pour permettre d’accueillir différents événements
 • Réactiver les espaces aux rez-de-chaussées
 • Activer l’espace central de la place en intégrant de l’horeca dans le socle de l’auvent
 • Penser à l’accès des taxis aux hôtels

Meer weten

Bronnen

Middelen

 • Charte de Bruxelles Propreté, Bruxelles Propreté, Bruxelles Propreté
  en cours de rédaction
 • Handboek van de Brusselse openbare ruimten, Demanet, Marie; Majot, Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
  Pg 20

Meer weten

 • A compendium for the civic economy, 00, Valiz/Trancity (2011)
 • Trois vecteurs de performance pour le commerce de proximité : transport en site propre, stationnement, livraisons, CERTU, CERTU (2007)