Close

Brouwerijstraat

StratenStraten
Gemeentelijke schaalGemeentelijke schaal
OV plusOV plus
StappenStappen
  • Plaats: Elsene, Brussel
  • GPS: 50.828345, 4.376161
  • Jaar: 2010 - 2012 (werken)
  • Oppervlakte: 500 strekkende m
  • Stedelijk weefsel: Gemengde dense straat
  • Ontwerper: MIVB, Vivaqua, Sibelga, Brussel Mobiliteit
  • Bouwheer: Brussel Mobiliteit
  • Bedrag van de werken: 4 000 000 euro

De Brouwerijstraat is een sterk hellende straat die de vijvers van Elsene met de Kroonlaan verbindt. Ze herbergt verschillende gebouwen die zijn opgenomen in de Inventaris van het architecturaal erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2008 stond deze typische architecturale kwaliteit van het begin van de 20ste eeuw in schril contrast met de problemen van vandalisme en sluikstorten. De Brouwerijstraat was een chaotische straat in slechte staat, te smal om het autoverkeer, de fietsers, de voetgangers en het openbaar vervoer op een veilige en duidelijke manier te kunnen bedienen. De parkeerplaatsen langs de voetpaden waren ongeorganiseerd, de tramhaltes slecht gelokaliseerd.
Het tram -en autoverkeer veroorzaakten geluidshinder voor de bewoners van de straat en bij hevige regenval hadden ze ook last van overstromingen.
In de straat bevonden zich enkele bomen, maar geen banken noch vuilnisbakken.


In 2012 werd de Brouwerijstraat heringericht met als doel het verkeer, het parkeren en de verschillende functies op een gestructureerde en voor alle gebruikers veilige manier te combineren. Het werd een voorrangsweg met een fietspad in beide richtingen.
Er werden bomen geplant en sobere banken geïnstalleerd om groene en aangename verpozingsruimten te creëren. De kasseien werden vervangen door een asfaltlaag, iets wat comfortabeler is voor de fietsers. En er werd gebruikgemaakt van de technische oplossing van gecoate rails om de geluidsproblemen en trillingen te verminderen.

 

1930-2012

1930

1971

1996

2012

2015

2015

2015


Verschillende studies vergelijken om het beste realiseerbare alternatief te vinden

De herinrichting van de Brouwerijstraat werd door de MIVB opgestart met als doelstelling de tramsporen te vernieuwen. Het definitieve ontwerp vloeide voort uit een vergelijking van meerdere scenario’s die intern werden uitgewerkt door Brussel Mobiliteit. De doelstellingen van het project werden duidelijk gedefinieerd in concept- en synthesenota’s.

Er werd geen participatietraject opgesteld, maar de bewoners werden op de hoogte gebracht van het project via deur-aan-deurberichten en documenten op het internet.

Het project bestond uit drie fases: de eerste had betrekking op de distributienetten, de tweede op het aanleggen van de tramrails en de derde op het inrichten van de straat. De straat zelf werd onderverdeeld in drie stukken. Op elk stuk waren de drie fases van toepassing. Het einde van de werken was oorspronkelijk gepland voor eind 2011, maar werd uitgesteld naar midden 2012.

In de loop van de werfwerkzaamheden kloegen de bewoners over het lawaai en de afschaffing van parkeerplaatsen. Ze protesteerden omwille van de schade veroorzaakt door de werken en de continue circulatie van de tram en hoopten zo een financiële compensatie te ontvangen. Te meer omdat de trillingen, volgens de bewoners, sterker waren dan tevoren. Op het einde van de werfwerkzaamheden organiseerden de bewoners een avond om hun standpunten uit te wisselen met de verantwoordelijke minister met het oog op de uitklaring van deze situatie.

Formele kader Informele kader
Situatie 2008
Voorontwerp

Voorafgaande studies

Definitief project

Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

 Communicatie aan de bewoners

Inrichting 2012

Deel 1

Fase 1: riolering, gas, electriciteit, …

Fase 2: MIVB – plaatsing van de rails

Fase 3: Mobiel Brussel – inrichting

Deel 2

Deel 3

Klachten van de bewoners

Uitwisselingsavond

Minister van openbare werken en openbaar vervoer, bewoners, handelaars, eigenaars, verenigingen