Close

Brouwerijstraat

StratenStraten
Gemeentelijke schaalGemeentelijke schaal
OV plusOV plus
StappenStappen
 • Plaats: Elsene, Brussel
 • GPS: 50.828345, 4.376161
 • Jaar: 2010 - 2012 (werken)
 • Oppervlakte: 500 strekkende m
 • Stedelijk weefsel: Gemengde dense straat
 • Ontwerper: MIVB, Vivaqua, Sibelga, Brussel Mobiliteit
 • Bouwheer: Brussel Mobiliteit
 • Bedrag van de werken: 4 000 000 euro

De Brouwerijstraat is een sterk hellende straat die de vijvers van Elsene met de Kroonlaan verbindt. Ze herbergt verschillende gebouwen die zijn opgenomen in de Inventaris van het architecturaal erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2008 stond deze typische architecturale kwaliteit van het begin van de 20ste eeuw in schril contrast met de problemen van vandalisme en sluikstorten. De Brouwerijstraat was een chaotische straat in slechte staat, te smal om het autoverkeer, de fietsers, de voetgangers en het openbaar vervoer op een veilige en duidelijke manier te kunnen bedienen. De parkeerplaatsen langs de voetpaden waren ongeorganiseerd, de tramhaltes slecht gelokaliseerd.
Het tram -en autoverkeer veroorzaakten geluidshinder voor de bewoners van de straat en bij hevige regenval hadden ze ook last van overstromingen.
In de straat bevonden zich enkele bomen, maar geen banken noch vuilnisbakken.


In 2012 werd de Brouwerijstraat heringericht met als doel het verkeer, het parkeren en de verschillende functies op een gestructureerde en voor alle gebruikers veilige manier te combineren. Het werd een voorrangsweg met een fietspad in beide richtingen.
Er werden bomen geplant en sobere banken geïnstalleerd om groene en aangename verpozingsruimten te creëren. De kasseien werden vervangen door een asfaltlaag, iets wat comfortabeler is voor de fietsers. En er werd gebruikgemaakt van de technische oplossing van gecoate rails om de geluidsproblemen en trillingen te verminderen.

 

1930-2012

1930

1971

1996

2012

2015

2015

2015


Verschillende studies vergelijken om het beste realiseerbare alternatief te vinden

De herinrichting van de Brouwerijstraat werd door de MIVB opgestart met als doelstelling de tramsporen te vernieuwen. Het definitieve ontwerp vloeide voort uit een vergelijking van meerdere scenario’s die intern werden uitgewerkt door Brussel Mobiliteit. De doelstellingen van het project werden duidelijk gedefinieerd in concept- en synthesenota’s.

Er werd geen participatietraject opgesteld, maar de bewoners werden op de hoogte gebracht van het project via deur-aan-deurberichten en documenten op het internet.

Het project bestond uit drie fases: de eerste had betrekking op de distributienetten, de tweede op het aanleggen van de tramrails en de derde op het inrichten van de straat. De straat zelf werd onderverdeeld in drie stukken. Op elk stuk waren de drie fases van toepassing. Het einde van de werken was oorspronkelijk gepland voor eind 2011, maar werd uitgesteld naar midden 2012.

In de loop van de werfwerkzaamheden kloegen de bewoners over het lawaai en de afschaffing van parkeerplaatsen. Ze protesteerden omwille van de schade veroorzaakt door de werken en de continue circulatie van de tram en hoopten zo een financiële compensatie te ontvangen. Te meer omdat de trillingen, volgens de bewoners, sterker waren dan tevoren. Op het einde van de werfwerkzaamheden organiseerden de bewoners een avond om hun standpunten uit te wisselen met de verantwoordelijke minister met het oog op de uitklaring van deze situatie.

Formele kader Informele kader
Situatie 2008
Voorontwerp

Voorafgaande studies

Definitief project

Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

 Communicatie aan de bewoners

Inrichting 2012

Deel 1

Fase 1: riolering, gas, electriciteit, …

Fase 2: MIVB – plaatsing van de rails

Fase 3: Mobiel Brussel – inrichting

Deel 2

Deel 3

Klachten van de bewoners

Uitwisselingsavond

Minister van openbare werken en openbaar vervoer, bewoners, handelaars, eigenaars, verenigingen

Een laad -en loszone integreren in een zone van gemengd gebruik

In de Brouwerijstraat, en dan vooral in het onderste deel, bevinden zich vele buurtwinkels, cafés en restaurants, alsook een garage en een tankstation. In de nieuwe inrichting werd er een los- en laadzone ingepland.

De heraanleg maakte het ook mogelijk om de uitstallingen en de terrassen te reorganiseren. Ze werden regelmatig gecombineerd met kleine groene ruimtes, uitgerust met nieuw stadsmeubilair.

Tijdens de werfwerkzaamheden bleef de tram door de straat rijden, iets wat meer ten goede kwam aan de pendelaars dan aan de bewoners. In geval van een onderbreking van de tramcirculatie, zou er een omleiding met vervangbussen moeten worden georganiseerd.

De intermodale knooppunten verbinden met de interessepolen

De Brouwerijstraat verbindt het Flageyplein, een culturele en intermodale pool, met de halte Mouterij voor trein, tram en bus. Tram 81 verbindt hen met het Zuidstation en de gemeentes Sint-Gillis en Anderlecht. Bus 59 verbindt de Brouwerijstraat met de gemeentes Sint-Joost, Schaarbeek en Evere.

De reorganisatie van de Brouwerijstraat droeg bij tot een veiligere omgeving voor de twee scholen aan de uiteindes van de straat.

In het plan voor de toegankelijkheid van de openbare weg en de publieke ruimte (PAVE) is de straat gedeeltelijk gecategoriseerd als hoofdweg, enkel het middenste stuk van de straat is een verbindingsweg (cf. kaart PAVE). Aan elk kruispunt werden er oversteekplaatsen voorzien.
De straat zelf behoort niet tot het netwerk van de gewestelijke fietsroutes (GFR’s), maar biedt wel aansluiting op meerdere GFR’s die lopen tussen Vilvoorde in het noorden en het Zoniënwoud in het zuiden van de stad.

De waterinfiltratie optimaliseren door de bomen te groeperen

In totaal werden er ongeveer vijftig bomen in de straat geplant, deze werden op de kruispunten en oversteekplaatsen gegroepeerd. Aan de boomvoeten kan het regenwater infiltreren, zo worden de risico’s op overstroming bij sterke regenval verkleind.

Voor de herinrichting van de voetpaden, werden de kasseien herbruikt.

Geluidshinder en trillingen verminderen door het systeem van gecoate rails

In het algemeen is de Brouwerijstraat vandaag beter georganiseerd. De historische gevels worden benadrukt, er werden sobere banken in hout en metaal geplaatst en er werd nieuwe straatverlichting bevestigd aan de gevels.

De grondbedekking in platines op de voetpaden maakt deel uit van een patrimoniale benadering. Op regenachtige dagen is deze hellende straat echter glad en bijgevolg gevaarlijk voor de gebruikers. Er werden vuilnisbakken en fietsrekken van het groene standaardtype geïnstalleerd.

De geluidshinder en de trillingen veroorzaakt door de tram, werden gedeeltelijk opgelost door een systeem waarbij de rails met een soepele voeg in het beton wordt gehuld. Toch hielden de klachten van de bewoners ook na de herinrichting aan. Ze hadden vooral betrekking op de versterking van de trillingen als gevolg van de herinrichting. Het blijkt dan ook noodzakelijk om dit systeem goed te evalueren.

Er ontbreekt een samenhang van materialen en meubilair ten opzichte van de aangrenzende publieke ruimtes, zoals bijvoorbeeld het Flageyplein en het pleintje op de hoek van de Boondaalsesteenweg.

Referenties

De Witte de Withstraat

 • Plaats: Amsterdam

Deze referentie werd voor de ambities gekozen esthetiek en delen

Nationalestraat

 • Plaats: Anvers

Deze referentie werd voor de ambities gekozen esthetiek en delen

Nieuwe Binnenweg

 • Plaats: Rotterdam

Deze referentie werd voor de ambities gekozen economie, netwerk en delen

Rue de l’Abbé Victor Senez

 • Plaats: Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Deze referentie werd voor de ambities gekozen ecosysteem en delen

Synthese

Proces

Een uitwisselingsavond organiseren om de bewoners de gelegenheid te bieden hun mening over het project kenbaar te maken

Communiceren over de evolutie van het project via deur-aan-deurberichten en online-informatie

De aan het project verbonden uitdagingen en doelstellingen definiëren in concept- en synthesenota's

Verbeterpunt(en)

Tijdens de werken, eerder dan na voltooiing van de werf, rekening houden met de opmerkingen/klachten van de bewoners

De gebruikers betrekken door de verschillende onderzochte scenario’s voor het project aan hen voor te stellen

Economie

De circulatie van de tram behouden gedurende een deel van de werfwerkzaamheden

De ontwikkeling van economische activiteiten mogelijk maken door ruimtes te creëren die toege-eigend kunnen worden, zoals verbredingen van het voetpad

Een los- en laadzone integreren

Netwerk

Het project kaderen in de voetgangers- (PAVE) en fietsnetwerken (GFR) (3.2)

De verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen de intermodale knooppunten van het Flageyplein en de halte Mouterij versterken

Op elk kruispunt oversteekplaatsen integreren (3.3)

Het delen

Fietspaden toevoegen

Podotactiele tegels, verlaagde stoepranden, en banken installeren

De lokalisatie van de tram- en bushaltes optimaliseren

Het aantal palen verminderen door de straatverlichting te bevestigen aan de gevels

Verbeterpunt(en)

Een voldoende breed fietspad creëren tussen de tramrails en de parkeerplaatsen

Ter hoogte van de haltes het conflict vermijden tussen tramreizigers en fietsers

Het comfort en de toegankelijkheid van de haltes verbeteren door wachtruimtes en perrons te installeren volgens de aanbevolen hoogte

Ecosysteem

Meerdere bomen planten tussen de parkeerzones en op de straathoeken

De waterinfiltratie optimaliseren door de bomen te groeperen

Werken met lokaal herbruikte kasseien

Esthetiek

Sobere banken in hout en metaal installeren

De patrimoniale gevels valoriseren via de straatverlichting

Geluidshinder en trillingen verminderen door gebruik te maken van gecoate tramrails