Close

1.2 De coproductie van de ruimte organiseren met de actoren die de veelheid van gebruik en hun tijdelijkheid vertegenwoordigen

 • Een methodologie voor de coproductie definiëren en valideren (informatieverstrekking, overleg, participatie, gezamenlijk ontwerp, …)
  - De informatie over de initiatiefnemer, de moderator van het debat, de tijdsplanning van de raadplegingen/workshops, de verwachte resultaten en de draagwijdte van de resultaten, definiëren en aanpassen indien nodig
  - Op de juiste manier informeren rond het proces van de coproductie
 • De methode van coproductie motiveren ten opzichte van van de schaal van het project en de uitdagingen op het vlak van zijn inrichting
 • Alle relevante personen mobiliseren (ontwerper, beheerder, politici, bewoners, gebruikers, betrokken diensten zoals preventie, sociale cohesie, socio-culturele animatoren,…) en deze mobilisatie tijdens de fases van ontwerp, realisatie en na de uitvoering van het project verzekeren.
 • De resultaten op relevante wijze delen en gebruiken
 • De lopende en/of geplande initiatieven binnen de onderzoeksperimeter opnemen in de coproductiemethode
 • Een evolutieve coproductiemethode ontwikkelen en een goede samenhang met de besluitvorming verzekeren
 • De coproductiemethode aanpassen aan de schaal van het project en toegankelijk maken voor alle gebruikerstypes
 • De vrijgemaakte middelen inzake tijd en budget op een realistische manier aanpassen

Toepassingen

Place Cardinal Mercier

 • Organiser des soirées d’information et de consultation
 • Impliquer tous les usagers (les enfants, les habitants et les commerçants)
 • Donner la parole aux habitants dans une conférence de presse présentant les résultats du processus participatif

Meer weten

Rue de la Braie

 • Impliquer les principaux acteurs locaux (écoles) afin de repenser et concevoir la rue
 • Impliquer les jeunes aussi bien que les adultes
 • Continuer le dialogue après le réaménagement

Meer weten

Bronnen

Middelen

Meer weten

 • Arbres à palabres – Pratiques européennes de participation citoyenne, Bernard Declève, Presses universitaires de Louvain (2004)
 • Architecture And Participation, Peter Blundell Jones, Taylor & Francis (2005)
 • Coproduire nos espaces publics – Formation-action-recherche, Declève, Bernard; Forray, Rosanna; Michialino, Paola, Presses universitaires de Louvain (2002)
 • De la participation urbaine : La place Flagey, Bergilez, Jean-Didier; Grulois, Geoffrey; Lund, Irène; Bouhassoun, Taha, Cahier de la Cambre n°3, La Lettre volée, ISA La Cambre (2005)
 • Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Ostrom, Eleonor, Cambridge University Press (1990)
 • Kind & Ruimte: Kindgerichte planning van publieke ruimte, Peter Dekeyser, Die Keure (2007)
 • La fabrique de parcs intra-urbains contemporains, Denef, Julie, UCL (2011)
 • Participation citoyenne et sécurité publique : apories et limites de l’approche transversale, Schaut, Christine, Politeia (2006)
 • Sociologie des villes, Yankel, Fijalkow, La Découverte (2004)
 • The City as a Bazaar in Open City: Designing Coexistence, Reijndorp, Arnold, SUN (2009)
 • Een dynamiek van participatie in de Brusselse volksbuurten : de huurdersadviesraden, Schaut, Christine, RBDH/BBRoW (2006)
 • Une Micropolitique de la ville: l’agir urbain, Petrescu, Donia, Multitudes, n° 31 Paris (2008)
 • Urban Catalyst – The power of temporary use, Overmeyer, Klaus; Oswalt, Philipp; Misselwitz, Philipp, DOM Publishers (2013)
 • Weet ik veel! Handboek voor kinderen en jongerenparticipatie, Van Gils, Jan; Cuisinier, Els; De Budt, Nancy; Dekeyser, Peter; Van Cauwenberghe, Sabine, Politeia (2006)