Close

De Brussels planologische context en operationele werkinstrumenten

Het ontwerp van de publieke ruimte dient rekening te houden met de Brusselse (normatieve en strategische) planologische kaders van ruimtelijke ordening en stedenbouw. In voorkomend geval maakt de inrichting van de publieke ruimte deel uit van operationele programma’s die richting geven aan de inrichtingsopties en de processen en beschikbare middelen bepalen.

De planologische context (normatief en strategisch) en operationele werkinstrumenten worden bepaald op de verschillende schalen van het gebied – op gewestelijke schaal, gemeentelijke schaal, maar ook lokale schaal voor bepaalde gebieden of sites waaraan specifieke uitdagingen zijn verbonden.

Hieronder worden de voornaamste documenten voor normatieve en strategische planning opgelijst, samen met de belangrijkste operationele middelen die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De documenten en middelen in deze lijst evolueren permanent en worden regelmatig herzien.

Bronnen

Middelen

Meer weten