Close

Definitie van de publieke ruimte

Publieke ruimte duidt op een complexe en controverse realiteit met een historische lading. De publieke ruimtes die in deze Gids aan bod komen, zijn hoofdzakelijk de ruimtes die het domein van de openbare weg vormen.

Idealiter kunnen ze worden gedefinieerd op basis van de volgende criteria 1:

Publieke ruimte:

 • is verbonden met andere publieke ruimtes en vormt een schakel in een netwerk
 • is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid
 • is ontworpen en ingericht om plaats te bieden aan een breed gamma aan activiteiten van het openbare leven
 • is op elk moment toegankelijk, tenzij uit noodzaak voor zijn beheer
 • wordt gebruikt met respect voor de algemene gedragscodes uitgevaardigd door de overheid
 • bedient omliggende gebouwen en ruimtes

Door de exploratieve wijze waarop de Gids werd opgesteld, kwamen echter ook publieke ruimtes aan bod die zich op de grens van het ene of het andere criterium bevinden of zelfs afwijken van deze starthypothese.

Aan de hand van recente inrichtingen zoals het Zennepark of L28, werden nieuwe typologieën en subtypologieën onderzocht en werd er stilgestaan bij de uitdagingen en het innoverende karakter van deze inrichtingen.

 

REMY, J. ; VOYÉ, L., Ville, Ordre et Violence, Paris, PUF, 1981.

Bronnen

Meer weten

 • De la lutte des classes à la lutte des places, Lussault, Michel, Revue internationale d’éducation de Sèvres (2009)
 • Designing the city, towards a more sustainable urban form, Frey, Hildebrand, E & FN Spon (1999)
 • Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Merlin, Pierre; Choay Françoise, Editions PUF (1988)
 • L’espace public, Paquot, Thierry, La Découverte (2009)
 • Les espaces publics bruxellois, analyses et projets, Culot, Maurice; Schoonbrodt, René; Birkiye, Şefik., Bruxelles: Fondation Roi Baudouin (1981)
 • Public places – urban spaces, the dimensions of urban design, Carmona, M.; Heath, T.; Tiesdell, S.; Oc, T., Architectural Press, Oxford (2003)
 • Sustainable urban design, an environmental approach, Thomas, Randal, Spon Press (2003)
 • Towards an urban renaissance: Final report of the urban task force, Members of The Urban Task Force, E & FN Spon (1999)
 • Ville, ordre et violence: formes spatiales et transaction sociale, Rémy, Jean; Voyé, Liliane, Presses Universitaires de France (1981)
 • Vocabulaire français de l’art urbain
  Séminaire Auzelle