Close

3.1. De coherentie van de plek en haar grondgebied vergroten door te zorgen voor een totaalvisie

  • De inrichting kaderen in een totaalvisie (gemeenteplan, gewestplan, wijkcontract, richtplan publieke ruimte, enz.), waarbij de ruimtelijke en landschappelijke oriëntaties worden gedefinieerd
  • De geografie van de site beter zichtbaar maken, via een landschappelijke scenografie (valleien, visuele perspectieven en openingen, patrimoniale herkenningspunten) van de inrichting
  • Bij het inrichten gebruikmaken van de specifieke kenmerken van de site (historische elementen, klein erfgoed, specifiek landschappelijk karakter, aanwezigheid van iconische activiteiten, …)

Toepassingen

Boulevard du Souverain

  • Garder une vision cohérente en développant un schéma directeur pour la ligne de tram
  • Créer une lisibilité paysagère qui ouvre des perspectives vers les parcs et autres espaces emblématiques

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

Middelen

Meer weten