Close

Zennepark

AndereAndere
Gemeentelijke schaalGemeentelijke schaal
FietsFiets
StappenStappen
  • Plaats: Schaarbeek, Brussel
  • GPS: 50.86904 4.361336
  • Jaar: 2011-2016
  • Oppervlakte: 1,6 strekkende km
  • Stedelijk weefsel: Groene verbinding binnen een woonblok
  • Ontwerper: La Compagnie du Paysage, InfraServices (WOW), Agence ON (Lichtontwerp), Cabinet Gerphau (Stedelijke sociologie), HSP (Juristen), Montois Partners (Architecten), Carve (Speeltuigen
  • Aannemer: De Dender
  • Bouwheer: Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
  • Bedrag van de werken: 6.500.000 euro

In 2010 onderscheidde het spoor van de oude Zennebedding zich in het stedelijk weefsel. Dit gebied vormde een doorlopende strook binnen een huizenblok, dat grenst aan de tuinen en koeren van de gebouwen. Deze site werd al eens ingericht als park, maar werd in de jaren tachtig gesloten. Sinds toen lag ze er verwaarloosd bij. De zone dookruist de gemeentes Schaarbeek en Brussel.


In 2016 werd de Zennebedding een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De bodem werd gesaneerd en het volledige potentieel van de plaats werd benut om een lineair park te creëren met een veelheid aan functies. Zo werd deze zone niet enkel een weg voor de actieve modi maar ook een plek om te wandelen en te ontmoeten.

 

1930-2012

 

1930-35

1952

1970

1971

2016

2015

2016


Elke fase evalueren om de volgende te verbeteren

De inrichting van het Zennepark kaderde in het duurzaam wijkcontract Masui, in het leven geroepen door de stad Brussel. Het ontwerp maakte het voorwerp uit van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De socioloog die deel uitmaakte van het ontwerpteam werkte een participatietraject om de bewoners te betrekken. Dit gebeurde onder de vorm van openbare vergaderingen en overleg. Er werd onder meer rekening gehouden met de mening van de deelnemers bij het ontwerp van de speeltuinen en sportterreinen. Er werden, in samenwerking met de aannemer, workshops voor de beplantingen georganiseerd op de site met de leerlingen van de scholen uit de buurt. Sommige privatieve muren die aan het park grenzen werden gerestaureerd.

Het park wordt ontwikkeld in drie fases, waarvan de eerste afgesloten werd in 2016. De twee volgende fases zijn momenteel lopende. Ze houden rekening met de evaluatie van de eerste fase om bepaalde aspecten te verbeteren.

Formele kader Informele kader
Situatie 2006
Wijkcontract

Wijkcontract

Voorontwerp
Publieke vergadering

Architect, socioloog, bewoners, ontwerper, andere geïnteresseerden

Definitief project

Overleg

Bouwaanvraag

Inrichting 2016

Deel 1

Werken op de privatieve muren
Ateliers voor beplantingen

Deel 2

Deel 3