Close

Toepassingen

De Brusselse publieke ruimte biedt een grote typologische rijkdom, gaande van de woonstraat over het plein tot de boulevard. Bepaalde typologieën, zoals kruisingen en verbindingen, zijn recenter: ze getuigen van de geleidelijke transformatie van de stad in een habitat met meer aandacht voor trage mobiliteit en een gezond leefkader.

De tien projecten die onder de vorm van fiches worden gepresenteerd, zijn ver van exhaustief maar elk ervan illustreert, op zijn eigen manier, de goede praktijken op het vlak van projectmanagement en inrichting per typologie.

Ze kunnen voorbeeldprojecten worden genoemd, omdat ze samen een referentiekader vormen. Dit kader maakt het mogelijk de gepaste beslissingen te nemen om de levenskwaliteit in de stad te verbeteren en daarbij een gewestelijke samenhang te ontwikkelen.