Close

4.6. Op een flexibele manier ontwerpen, een breed palet van gebruik en activiteiten mogelijk maken en rekening houden met de tijdelijke aspecten van de publieke ruimte

 • Een breed scala aan gewone activiteiten mogelijk maken, waaronder verblijf en spel
 • Evenementen en tijdelijke activiteiten mogelijk maken (markt, festival, speelstraat tijdens vakanties, wijkfeesten, schoolstraat, openstelling voor leveringen op bepaalde tijdstippen, …)
 • Een divers gebruik mogelijk maken; onder meer op het vlak van toegankelijkheid, comfort, robuustheid. Een ruimte creëren die vrij is van obstakels en waar monopolisering vermeden wordt
 • De belichting van de publieke ruimte afstemmen op haar verschillende tijdelijke aspecten.
 • De inrichting aanpassen aan de behoeften van alle soorten doelgroepen (jongeren, senioren, PVM's, vrouwen, …) om zo sociale en intergenerationele relaties aan te moedigen
 • Spontane en omkeerbare toe-eigeningen mogelijk maken, bijvoorbeeld door bewoners (boekenbox, straattotems, Incredible Edible, bloemen aan de voet van de bomen, …)
 • Sociale controle bevorderen, met inbegrip van de dimensies waakzaamheid en zorgzaamheid door de activatie, de zichtbaarheid en de toe-eigening van publieke ruimte.
 • De ludieke dimensie in het ontwerp van publieke ruimte integreren

Toepassingen

Rue de la Braie

 • Réduire la présence du trafic motorisé aux abords des écoles par la fermeture temporaire de la rue
 • Modifier le statut de la rue selon les besoins
 • Permettre des activités variées et spontanées
 • Adapter les usages dans le temps (horaire scolaire)

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

Meer weten