Close

Vorstlaan

Lanen, boulevards en steenwegenLanen, boulevards en steenwegen
Gewestelijke schaalGewestelijke schaal
Auto plusAuto plus
Fiets plusFiets plus
OV plusOV plus
  • Plaats: Oudergem, Brussel
  • GPS: 50.818832, 4.428143
  • Jaar: 2005-2006 (werken)
  • Oppervlakte: 2 strekkende km
  • Stedelijk weefsel: Gemengde laan
  • Ontwerper: MIVB, Beliris, Brussel Mobiliteit
  • Aannemer: De firma Taveirne en Wegebo
  • Bouwheer: MIVB
  • Bedrag van de werken: 10.000.000 euro (gedeelte Wiener - Hermann-Debroux)

De Vorstlaan dateert van 1910 en werd geconstrueerd op initiatief van koning Leopold II. Hij bevindt zich in de Woluwevallei. Met zijn lengte van meer dan 4 kilometer, verbindt hij de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe, met het Leopold Wienerplein in Bosvoorde.

In de jaren '50 werden de historische tramlanen met een eigen bedding afgeschaft en werd middenberm van de boulevard gebruikt door de actieve vervoerswijzen en om te parkeren. Het fietspad was op meerdere plaatsen onderbroken, onder meer op de kruispunten.

Voor 2006 was het profiel van de boulevard was heel variabel en zijn breedte liet een intens autoverkeer en veelvuldig parkeren toe.
Zijn historische verankering geeft de boulevard een patrimoniale en landschappelijke waarde. Zijn belang in de stedelijke structuur van Brussel vereiste het behoud van een sterke zichtbaarheid. Het metrostation Hermann-Debroux en de vele bedrijven langsheen de boulevard zijn per bus bereikbaar.


In 2006 werd een eerste deel van de boulevard tussen het Leopold Wienerplein en het metrostation Hermann-Debroux heringericht in het kader van de verlenging van het traject van tram 94. Op de middenberm van de boulevard werden een dubbele tramlijn in eigen bedding en een fietspad aangelegd. De voetpaden werden vernieuwd. Het straatprofiel werd aangepast om de snelheid van de auto's te verminderen en het aantal rijstroken werd in beide richtingen gereduceerd van drie naar twee. De bomen werden bewaard om het landschappelijke karakter te behouden.

Vervolgens werd ook het stuk tussen Hermann-Debroux en de Tervurenlaan omgevormd. De terminus van tram 94 werd verplaatst naar het Trammuseum en het fietspad werd heringericht. De fiche bevat een analyse van dit gedeelte. De daarop volgende fase van de herinrichting is vandaag in uitvoering en betreft de verlenging tot aan het metrostation Roodebeek. De verlenging tot aan de luchthaven wordt door de MIVB tegen 2020 gepland .

 

1944-2012

1944

1960

2004

2012

2015

2015

2015


Het project geleidelijk verbeteren, per fase en per deel

De herinrichting van de Vorstlaan is een gevolg van het uitbreidingsproject voor de tramlijn 94, gedragen door Brussel Mobiliteit.

De herinrichting kaderde in een coherente totaalvisie, vertaald in een masterplan. Er werd een fasering in stukken in gedefinieerd. De eerste fase, gerealiseerd voor 2006, betrof het gedeelte tussen het Leopold Wienerplein en het metrostation Hermann-Debroux. Het inrichtingsproject werd ontworpen door het interne studiebureau van de MIVB.
Het project maakte geen deel uit van een gestructureerd participatieproces. Toch werd er een dialoog met de betrokken gemeentes en de burgers op gang gebracht; dit maakte dat er in voldoende mate en op oordeelkundige wijze rekening kon worden gehouden met de bekommernissen.

De herinrichting van de laan maakte de vernieuwing van de diverse distributienetten mogelijk.

Tussen 2008 en 2011 werd de tweede fase van de werken, tussen Hermann-Debroux en de Tervurenlaan, uitgevoerd. Momenteel is de 3de fase lopende. Deze heeft betrekking op de verlenging van tramlijn 94 tot Roodebeek. De fasering maakt het niet enkel mogelijk om de kosten te spreiden, maar ook om het project aan te passen aan de soms gewijzigde omstandigheden en aan nieuwe overwegingen die voortkomen uit de reeds uitgevoerde werken.

Formeel kader Informeel kader
Situatie 2005

Algemene studie


image

Terminus van de tram op het Wienerplein
Voorontwerp

Masterplan Tram 94

Gedetailleerde studie

Continue dialoog tussen de verschillende actoren
Definitief project

Bouwaanvraag

Inrichting 2008

Deel 1

Fase 1: riolering, gas, electriciteit, …

Fase 2: MIVB – plaatsing van de rails

Fase 3: Mobiel Brussel – inrichting

Terminus van de tram aan Hermann-Debroux
2011

Deel 2

Terminus van de tram aan het Trammuseum
2016-…

Deel 3

Terminus van de tram aan Roodebeek