Close

Lanen, boulevards en steenwegen

Lanen, boulevards en steenwegen bundelen een grote groep van wegen die -voor een grote meerderheid- gekenmerkt worden door een aanzienlijke breedte, een historische verankering en hun rol als herkenningspunt, soms op een sterk symbolische of betekenisvolle manier.
Door hun compositielogica hebben deze types worden ook een structurerende rol in het wegennet. De geschiedenis van dit type van publieke ruimtes leert ons veel over zijn samenstellende elementen: de visuele perspectieven, de monumenten en de herkenningspunten in de stad, de wandelpaden omrand door bomen, … Hun leesbaarheid in de stedelijke structuur brengt enige samenhang in de polycentrische stad. Op kleine schaal is de landschappelijke benadering van deze sterke plekken in de stad een essentiële uitdaging. Deze brede ruimtes bieden mogelijkheden voor een ‘modale split’ ten gunste van multimodaliteit en om geleidelijk af te stappen van de overheersing van de auto. Deze typologie omvat een grote functionele diversiteit. Het evenwicht tussen de woon- en doorgangsfuncties is beslist een van de eerste uitdagingen om aan te gaan.

Binnen het type ‘lanen, boulevards en steenwegen’ worden in deze Gids de volgende subtypes onderscheiden:

  • het subtype ‘residentiële laan’ is ruimschoots aanwezig in de tweede kroon en representatief voor de verstedelijking na de tweede wereldoorlog. De lanen zijn meestal voorzien van beplantingen.
  • het subtype ‘gemengde laan’, gekenmerkt door een meer uitgebreide functionele mix gelinkt aan de woonfunctie of eerder representatief voor het economische weefsel.
  • het subtype ‘centrale boulevard’, eigen aan de Brusselse context; sterk gerelateerd aan het type laan (Anspach, Lemonnier, …). De meeste centrale boulevards en gemengde lanen hebben brede voetpaden om te wandelen of te vertoeven (terrassen, …)
  • het subtype ‘excentrische boulevard’, omvat de boulevards ontstaan uit de transformatie van de stadswallen, alsook de boulevards in de tweede kroon (Mettewie, Woluwe…)
    – het subtype ‘centrale steenweg’, verwijst naar de dichte bebouwing in het weefsel van de eerste kroon waardoor de steenweg loopt
    – het subtype ‘excentrische steenweg’, verwijst naar de meer open bebouwing in het weefsel van de tweede kroon waardoor de steenweg loopt

Toepassingen