Close

Algemene typologie van de Brusselse publieke ruimtes

Vanuit een typologische benadering wordt de operationele verankering van de in te richten publieke ruimtes mogelijk gemaakt.

Het type stemt overeen met een generieke benaming van een publieke ruimte die een geheel van gemeenschappelijke kenmerken en eigenschappen kwalificeert. Deze algemene aanpak integreert de functionele, formele, gebruiks- en representatiedimensies. Het type getuigt eveneens van de ontwikkelingen doorheen de geschiedenis van de steden.
Aan de hand van een cartografische studie gebaseerd op de toponymie, werd in het kader van deze gids een reeks van types en subtypes van publieke ruimtes geïdentificeerd .

De types en subtypes werden weerhouden omwille van hun representativiteit voor het Brusselse grondgebied. Er worden 5  types en 13 subtypes weerhouden volgens de groepering van gemeenschappelijke morfologische kenmerken.

Meer weten over het cartografische onderzoek gebaseerd op de toponymie van de Brusselse publieke

Het cartografische onderzoek gebaseerd op de toponymie van de Brusselse publieke ruimtes, toont een geografie die informatie geeft over de territoriale structuur, de morfologische weefsels en de geschiedenis van het Brusselse grondgebied. De cartografische studie toont ook de noodzaak aan om de types onder te verdelen in subtypes of om nieuwe types te suggereren om zo goed mogelijk rekenschap te geven van de evolutie van Brussel. Het betreft onder andere getransformeerde, zelfs van aard veranderde publieke ruimtes zoals de Wetstraat, de Bruynstraat, de Anspachlaan en publieke ruimtes zoals Parckfarm waarin nieuwe uitdagingen worden aangegaan.