Close

Park L28

AndereAndere
Gemeentelijke schaalGemeentelijke schaal
Fiets plusFiets plus
StappenStappen
  • Plaats: Sint-Jans-Molenbeek
  • GPS: 50.871671, 4.341765
  • Jaar: 2013-2014 (uitvoering)
  • Oppervlakte: 2,5 ha
  • Stedelijk weefsel: Restant van infrastructuur
  • Ontwerper: Grontmij (nu SWECO) - Esher
  • Aannemer: De Dender nv
  • Bouwheer: Beliris, FOD Mobiliteit & Vervoer
  • Bedrag van de werken: 4.356.000 euro

In 2004 was de site van het park L28, gelegen langs de oude spoorweg 28, een braakliggend terrein in de stad, een restant van een spoorweginfrastructuur. Vroeger verbond deze lijn de oude magazijnen en het station van Tour & Taxis met het spoorwegnet.
Sinds de activiteiten op de site van Tour & Taxis werden stopgezet, lag het terrein van de lijn 28 er verlaten bij. De verontreiniging van de site vormde immers geen stimulans om haar opnieuw in gebruik te nemen.


In 2015 werd deze tussenruimte gesaneerd. Ze werd tegelijk een park en een groene verbinding voor de actieve modi. Het park bevat gevarieerde speelzones, sportterreinen en ruimtes om te ontspannen. Het verbindt de metrohalte Belgica met de metrohalte Pannenhuis en de speelzone Dubrucq met het park Parckfarm, dat in het kader van het festival Parckdesign in 2014 werd ingericht.
In de toekomst zal dit park deel uitmaken van de algemene groene structuur die de metrohaltes Belgica en Bockstael zal verbinden met de site van Tour & Taxis en verder tot aan het kanaal. Deze groene corridor is vandaag al gedeeltelijk uitgevoerd en staat onder leiding van verschillende bouwheren. De werken verlopen in verschillende fases en zal op termijn ook de groene ruggengraat van de nieuwe vastgoedontwikkelingen op de Tour & Taxis-site worden.

 

1930-2012

1930-35

1971

1996

2012

2015

2015

2015


De ruimte verenigen, ondanks een opeenvolging van projecten

Het project park L28 vindt zijn oorsprong in het wijkcontract Schelde-Maas en is gerelateerd aan de speelzone Dubrucq. In dit kader werden er in 2005 haalbaarheidsstudies uitgevoerd. De tijd die nodig was voor het verwerven van het terrein langsheen de sporen en het saneren ervan, leidde tot een vertraagde aanvang van het eigenlijke project en een discrepantie met het project voor speelzone Dubrucq dat binnen de duur van het wijkcontract (2004-2008) werd voltooid.

Momenteel is de speelzone een gemeentelijke ruimte, terwijl het park eigendom van het gewest is.

Het masterplan van de hefboomzone ‘Tour & Taxis’ is van latere datum dan het wijkcontract. Het bevat de conclusies van de haalbaarheidsstudies. Park L28 kadert ook in de totaalvisie van een groot regionaal park langsheen de oude spoorweglijn en doorheen de site van Tour & Taxis. Deze groene long wordt geleidelijk gerealiseerd door verschillende bouwheren. Binnen de verschillende projecten wordt er gestreefd naar synergieën tussen de bouwheren. Ondanks de bereidheid tot een grondig participatieproces, werd er uiteindelijk slechts een beknopt overleg gepleegd voor L28; in tegenstelling tot de participatieve dynamieken die op gang kwamen voor de andere delen van het park. Het overleg beperkte zich tot een avond met de bewoners, tijdens welke de plannen en de maquette werden voorgesteld en besproken.

De planning en het budget voor de inrichting werden gerespecteerd via een strikte monitoring van de werkzaamheden.

Formele kader Informele kader Parallelle processen van de andere projecten van het grote regionale park
Situatie 2011

Masterplan Tour & Taxis en REVER project

Vervuilde en verlaten ruimte

Voorontwerp
Mogelijke synergieën met andere projecten in de buurt

Discussies op basis van plannen en maquettes

Definitief project

Bouwaanvraag

Presentatie van het project

Inrichting 2015

Bodemsanering