Close

Orban kruising

KruisingenKruisingen
Lokale schaalLokale schaal
FietsFiets
StappenStappen
  • Plaats: Gemeente Vorst, Brussel
  • GPS: 50.826279, 4.328614
  • Jaar: 2011-2015
  • Oppervlakte: 1200 m²
  • Stedelijk weefsel: kruising die een pleintje is geworden
  • Ontwerper: Artgineering en Urban Platform
  • Aannemer: Viabuild
  • Bouwheer: Gemeente Vorst
  • Bedrag van de werken: 1.200.000 euro exclusief btw

In 2006 was de Orbankruising een kruispunt bestemd voor het autoverkeer en parkeren. De centrale ruimte was was ingericht met vier bomen en verschillende banken van massief beton. Door zijn moeilijke toegang werd deze niet gebruikt. Er heerste een ongezellige sfeer.


In 2014 werd de Orbankruising omgevormd tot voetgangerszone. De inrichting zorgde voor een grotere gebruiksdiversiteit gelinkt aan de omliggende gebouwen, onder meer door de ontwikkeling van horecaterrassen.
De voetgangers kregen er voorrang. Het schooltraject van de kinderen werd veiliger gemaakt door het aantal oversteekplaatsen te beperken. Daarnaast werd er een hiërarchie ingevoerd tussen het doorgangsverkeer en het lokale verkeer.
De groenere ruimte werd een ‘stepping stone’ in het groene netwerk van het gewest. De banken die werden geplaatst, zijn sober en uitnodigend.

 

1953-2012

orban-tl-1953-air

Croisement Orban, vue aérienne 1953

orban-tl-1971-air

Croisement Orban, vue aérienne 1971

orban-tl-1996-air

Croisement Orban, vue aérienne 1996

orban-tl-2004-air

Croisement Orban, vue aérienne 2004

orban-tl-2012-air

Croisement Orban, vue aérienne 2012

 

2013

orban-tl-2013-pic-1

Place Orban, situation, 2013

orban-tl-2013-pic-2

Place Orban, situation, 2013

2015

orban-tl-2015-air

Place Orban, photo aérienne, 2015

orban-tl-2015-pic

Place Orban, 2015


Een mock-up voor de evaluatie van het voorontwerp

De opdracht voor de herinrichting van de Orban-kruising werd gedefinieerd in het kader van het basisprogramma van het wijkcontract Sint-Antonius. De interventiezone werd bepaald in coherentie met het integrale stadsvernieuwingsprogramma. Deze opdracht werd gegund via een onderhandelingsprocedure. Gezien de delicate opdracht om een ruimte die uitsluitend werd gebruikt voor autoverkeer om te vormen tot voetgangerszone, werd er een vast budget toegekend voor de implementatie van een participatieproces.

Het project werd uitgewerkt door een multidisciplinair team van architecten, sociologen en landschapsarchitecten. De plaatselijke verenigingen en actoren werden vanaf het voorontwerp betrokken. Toch werd er een petitie met achthonderd handtekeningen ingediend om te protesteren tegen dit project. Daarom werd er in samenwerking met de plaatselijke verenigingen en de scholen, een mock-up gerealiseerd. Na de evaluatie hiervan met de bewoners, verklaarde het college zich akkoord met het project. In het vervolg van het project signaleerden verschillende actoren bepaalde communicatiegebreken doorheen het proces.

Een van de voorstellen om de communicatie te verbeteren, is om een vaste contactpersoon bij de gemeente aan te duiden.

Formele kader Informele kader
Situatie 2006
Wijkcontract

Wijkcontract

Voorontwerp

Onderhandelingsprocedure

Atelier met de lokale actoren

Petitie

Tijdelijke inrichting

Overleg

Mock up
Definitief project

Bouwaanvraag

Inrichting 2014