Close

Straten

De straat vormt en structureert het weefsel van de stad, het is de drager van de ‘bewoonde stad’.
Dit type verwijst naar een veelheid aan historische contexten en kenmerken: van de middeleeuwse stad tot de samengestelde stad en de hedendaagse mutatie. De geringe breedte creëert een nauwe band tussen de gebouwen en de publieke ruimte en een sterke onderlinge zichtbaarheid. De straat is tegelijk een plaats van passage, verblijf en ontmoeting. Het is een toegang, een plaats van het dagelijkse leven, van wonen en lokale activiteiten. Over het algemeen is er weinig groen voorzien, dit vormt een belangrijke uitdaging om de kwaliteit van het leefkader te verbeteren. Andere uitdagingen waarmee de straat zeker wordt geconfronteerd, zijn: de ruimtelijke kwaliteit van de gelijkvloerse verdiepingen van de omliggende gebouwen, de overgang tussen publiek en privé, het parkeerbeheer (op de publieke weg en, naargelang de context, ook de toegang tot de garages) en de ‘modale split’.

In het type ‘straten’ worden in deze Gids de subtypes ‘woonstraat’ en ‘gemengde straat’ onderscheiden.

  • In een ‘woonstraat’ bevinden zich hoofdzakelijk individuele of collectieve woningen, waarbij de aanwezigheid van winkels, dienstenbedrijven en buurtvoorzieningen niet is uitgesloten.
  • Een ‘gemengde straat’ wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van woningen, winkels, dienstenbedrijven, voorzieningen en economische activiteiten.