Close

5.3. De milieueffecten van de inrichting minimaliseren

 • Bij de materiaalkeuze rekening houden met de totaalkosten (levenscyclus, menselijke kosten: aanleg/onderhoud)
 • Plaatselijk hergebruik van de materialen onderzoeken (hergebruik en recyclage)
 • Werken met robuuste en weerbestendige materialen die sterk genoeg zijn voor het voorziene gebruik
 • De publieke verlichting zo ontwerpen dat er op een evenwichtig manier wordt beantwoord aan de doelstllingen inzake ecoconsumptie
 • Lichtvervuiling vermijden (door het aantal en het vermogen van de lichtpunten te beperken en ze oordeelkundig te lokaliseren)

Toepassingen

Croisement Orban

 • Réutiliser des matériaux locaux
 • Diriger l’éclairage vers la place

Meer weten

Parc de la Senne

 • Intégrer des espèces de plantes locales et régionales
 • Utiliser des matériaux locaux, certifiés et récupérés

Meer weten

Parc L28

 • Utiliser des matériaux durables
 • Construire une maison des gardiens du parc passive

Meer weten

Bronnen

Middelen

Meer weten

 • Eclairer la ville autrement: innovations et expérimentations en éclairage public, Deleuil, Jean-Michel, METIS Lyon Tech (2009)
 • Lichtplan Antwerpen, Stad Antwerpen, Stad Antwerpen (2014)
 • Lichtplan Gent, Stad Gent, Stad Gent (1998)
 • Vademecum ‘Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer’, Bos & Groen, Agentschap, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Bos & Groen (2004)
 • Vocabulaire: Le végétal dans l’espace public, Starkman, Nathan; Guilleminot, Bernard, Lille Métropole Communauté Urbaine et Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille (2006)