Close

Marconipark

AndereAndere
Lokale schaalLokale schaal
Stappen plusStappen plus
  • Plaats: Alsembergsesteenweg, Marconistraat, Vorst, Brussel
  • GPS: 50.817732; 4.341554
  • Jaar: 2016
  • Oppervlakte: 2790 m2
  • Ontwerper: Suède 36 + tr@me (participatie)
  • Aannemer: Melin, Ecureuil vert (vellen en snoeien van aanwezige bomen), Muurschilderingen: Samuel Idmtal en Orlando Kintero
  • Bouwheer: Gemeente Vorst
  • Bedrag van de werken: 400.000 euro incl. btw

In 2012 maakt het Marconipark deel uit van het buurtnetwerk: het vormt de doorsteek doorheen een woonblok tussen de Alsembergsesteenweg en de Marconistraat en verbindt de Cervantesstraat met de Dierenriemstraat. Door de afsluitingen en parkeerplaatsen in het park zelf, weinig lichtinval en een ondermaatse inrichting is het echter al een tijdlang een onaangename doorgangsplaats.

Situation en 2014
Situation en 2014

De aanpassingswerken in 2016 in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Albert moesten onder andere de permeabiliteit van het park verbeteren en speelruimten creëren, samen met rustiger plekjes. Dankzij de samenwerking tussen ontwerpers, gemeente en buurtbewoners werd het park omgevormd tot een aangename, gezellige plek. Hiervoor werd rekening gehouden met de doelstellingen van de gemeente, het programma van het wijkcontract, de wensen van de bewoners en de kenmerken van de buurt.

Photo situation en 2016 © suede 36
Situation en 2016
 

Het tracé van de Alsembergsesteenweg werd uitgetekend en gerealiseerd in de 1ste helft van de 18de eeuw. Er bevonden zich toen nog maar weinig gebouwen. Vanaf eind 19de eeuw begon deze as sterk te verstedelijken door de komst van woongebouwen en later ook opbrengsthuizen met op de benedenverdieping handelszaken. Waar zich nu de Marconistraat bevindt lag vroeger een buurtweg met de naam „Groenen weg”. In 1860 wordt de Marconistraat aangelegd, die in het begin van de 20ste eeuw wordt rechtgetrokken en verbreed. In deze periode worden ook de meeste van de huidige gebouwen in de straat opgetrokken.

Het neoclassicistische herenhuis uit 1874 met huisnr. 296 langs de Alsembergsesteenweg had het huidige Marconipark als tuin. In 1989 heeft de gemeente Vorst het huis met zijn tuin aangekocht. Eerst werd hier een politiecommissariaat in ondergebracht maar later werd het een justitiehuis. De tuin werd een openbaar park en werd een eerste keer heraangelegd in het jaar 2000. Beide herenhuizen met huisnummer 296 en 300-302 langs de Alsembergsesteenweg staan vandaag in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Langs de kant van de Marconistraat grenst het park aan het voormalige fabriekspand „Magneto belge”. In dit art-decogebouw bevinden zich vandaag verschillende woningen. Het gebouw staat ingeschreven op de bewaarlijst, in navolging van de voormalige watertoren, zichtbaar vanuit het park.  Aan de overkant van het park neemt het ziekenhuis Molière-Longchamp een heel stuk van de even zijde van de Marconistraat in beslag (tussen de Molièrestraat en de Dierenriemstraat).

1953-2016

1953

1971

1996

2004

2012

2015

2015

2016


Via dialoog komen tot een optimale betrokkenheid en een doeltreffend beheer

De heraanleg van het Marconipark maakt deel uit van het interventieprogramma van het Duurzaam Wijkcontract Albert (2012-2016). Voor de opmaak van een diagnose en een voorlopig programma en voor het ontwerp van de parkinrichting werd bij het proces een beroep gedaan op organisaties die actief bezig zijn met participatie.

Tijdens de ontwerpfase van het project konden de bewoners in drie participatieworkshops, telkens op een zaterdagnamiddag, aangeven wat volgens hen de pluspunten van het park waren, wat er nog ontbrak en welke verbeteringen zich opdrongen. Een honderdtal bewoners heeft zo meegewerkt aan het ontwerp: het publiek omvatte niet alleen bewoners uit deze gemengde wijk, maar ook gemeenteambtenaren, wijkagenten en leden van de plaatselijke politie. Een aantal van de aandachtspunten: het gebrek aan licht in het park overdag en de slechte kwaliteit van de verlichting ’s nachts, de muren en afsluitingen die als breuklijnen ervaren worden, de parkeerplaatsen midden in het park en de onderbenutting van het park voor bijvoorbeeld rustplekken. Ook het gebruik van natuurlijke materialen was een wens van de deelnemers aan de workshops.

In een laatste fase van het project werden muurschilderingen op de parkmuren aangebracht in samenwerking met Brusselse kunstenaars, zodat ook de jongeren bij het wijkproject betrokken werden.

Het Marconipark was het eerste project van het Duurzaam Wijkcontract Albert dat uitgevoerd werd; het heringerichte park droeg bij tot de zichtbaarheid van het proces van het DWC Albert met zijn verschillende operaties en verhoogde de betrokkenheid van de bewoners bij dit proces.

De dialoog tussen de verschillende gemeentediensten en van deze laatste met de bewoners leidde tot een goed beheer en een goede toe-eigening van het park. Er kwam meer samenwerking tussen de gemeentediensten en in het kader van dit project werd ook een parkreglement voor heel Vorst opgemaakt.

Formeel kader Informeel kader
Wijkcontract
Albert 2012-2016
Situatie 2014

Onderhandelingsprocedure

Voorontwerp

samenwerking met participatiebureau

Workshops
01-03/2014
Eindontwerp

openbaar onderzoek 09/2014

Inrichting 2016

vergunning