Close

Kardinaal Mercierplein

PleinenPleinen
Gemeentelijke schaalGemeentelijke schaal
OV plusOV plus
StappenStappen
  • Plaats: Jette, Brussel
  • GPS: 50.880470, 4.328649
  • Jaar: studie 2006 – 2010 / Werken 2011-2013
  • Oppervlakte: 4 hectare
  • Stedelijk weefsel: Plein met voorzieningen
  • Ontwerper: Omgeving, ARA Aannemer
  • Aannemer: nv Verhaeren & CO
  • Bouwheer: Beliris
  • Bedrag van de werken: 3.800.000 euro

In 2006 benutte het Kardinaal Mercierplein zijn ruimtelijke kwaliteiten niet en was grotendeels bestemd voor parkeren. Het plein was bedekt met een asfaltlaag voorzien van markeringen in witte verf.
Het plein is gelegen tussen de Sint-Pieterskerk, het station van Jette en het Garcetpark, maar werd noch als voorplein, noch als aangename verbinding gebruikt. De verbinding tussen het station, de perrons en de parkeerzone aan de acherkant van het station gebeurde via een tunnel onder de sporen.


In 2011 werd het Kardinaal Mercierplein een multifunctionele openbare ruimte. Vandaag speelt het zijn rol als voorplein voor het station en de kerk, in verbinding met het park werd ten volle uit. Bewoners, bezoekers en reizigers kunnen elkaar er ontmoeten tijdens evenementen zoals de markt, en brengen het nieuwe plein tot leven.
De verschillende vervoerswijzen bestaan er naast elkaar en worden duidelijk afgebakend. De parkeerplaatsen op het plein werden afgeschaft en gecompenseerd op een aangrenzend braakliggend terrein ten noorden van het station. De bestaande tunnel werd gerenoveerd en er werd een tweede tunnel aangelegd, waarin zich de liften naar de perrons bevinden.

 

1944-2004

1944

1971

1996

2004

2015

2015

2015


De perimeter uitbreiden om de parkeerplaatsen te verplaatsen

In 2006 werd er een aanbesteding gelanceerd via een Europese overheidsopdracht om een ontwerper voor de herinrichting van het plein aan te stellen. In 2008 werd de onderzoeksperimeter uitgebreid om parkeerplaatsen naar de achterzijde van het station te kunnen verplaatsen. Tussen 2009 en 2011 werden er nieuwe studies met betrekking tot het plein en de achterzijde van het station uitgevoerd. Er werden twee participatieavonden met de bewoners en de handelaars van de wijk , vooral afkomstig uit de horecasector, georganiseerd om het project voor te stellen en te bespreken.

De herinrichting van het Kardinaal Mercierplein maakte deel uit van het proefproject ‘Openbare ruimte voor kinderen’ van het Brussels Gewest. In dit kader werd er een participatieworkshop georganiseerd in samenwerking met twee scholen in Jette. De resultaten werden meegedeeld tijdens een persconferentie. De werken werden uitgevoerd tussen 2011 en 2013.

De werken werden met enkele maanden vertraagd omdat na de ontdikking van skeletten een archeologisch onderzoek moest worden gevoerd.

Formele kader Informele kader
Situatie 2006

Wedstrijd

Onderhandelingsprocedure

Voorontwerp
Participatie avond

AteliersPersconferentie
Definitief project

Overleg

Bouwaanvraag

Inrichting 2016

Archeologische studie