Close

5.2. De natuurlijke watercyclus zoveel mogelijk benaderen en de waterwegen tot uiting laten komen

  • De inrichting kaderen in het blauwe netwerk en dit netwerk versterken. De stedelijke functie van water opnieuw bestuderen
  • Gebruikmaken van geïntegreerde beheerstechnieken voor regenwater, zorgen voor een doorlaatbaarheid van de bodem en daarbij rekening houden met de vervuiling
  • Een doeltreffende inrichting in termen van opvang en kanalisatie van regenwater voorzien, aangepast aan de graad van verontreiniging
  • Bij het inrichten, de overstromingsrisico’s in acht nemen

Toepassingen

Parc de la Senne

  • Limiter les zones imperméables
  • Récupérer les eaux de voirie afin de permettre l’arrosage des espaces verts en période de sécheresse

Meer weten

Parc L28

  • Permettre l’infiltration de l’eau en utilisant des revêtements perméables
  • Installer un système de blocs de drainage

Meer weten

Bronnen

Middelen

Meer weten