Close

Gemeenteplein van Molenbeek

PleinenPleinen
Gemeentelijke schaalGemeentelijke schaal
Stappen plusStappen plus
  • Plaats: Sint-Jans-Molenbeek
  • GPS: 50.854563, 4.338653
  • Jaar: 2014 (einde van de werken)
  • Oppervlakte: 6.600m2
  • Stedelijk weefsel: Residentieel plein met voorzieningen
  • Ontwerper: A-Practice, Atelier Ruimtelijk advies, COSEP-ABSIS VAN WETTER, Pierre Vanderstraeten, Joëlle Tuerlinckx (kunstenaar)
  • Aannemer: Verbruggen bvba
  • Bouwheer: Beliris
  • Bedrag van de werken: 1.800.000 euro

In 2006 werd het Gemeenteplein van Molenbeek gedomineerd door auto's. Uitgezonderd tijdens de marktdagen was het plein een grote openluchtparking.
Dit plein situeert zich in het historisch hart van Molenbeek en wordt gekenmerkt door dicht bebouwde huizenblokken, een relatief jonge bevolking en handelszaken in verval. Het patrimonium rond het plein, waaronder het gemeentehuis, werd niet erg gevaloriseerd


In 2015 werd het Gemeenteplein een grote esplanade, hoofdzakelijk voor voetgangers. Ook de Pradostraat werd heringericht.
Er werden bomen aangeplant, stadsmeubilair geïnstalleerd en een nieuwe fontein en een kunstwerk brengen het plein tot leven. De verharding van het plein is doorlopend 'rand tot rand', waardoor de historische gevels rond het plein meer tot hun recht komen. De aangrenzende pleintjes werden in dezelfde stijl heraangelegd.
Deze nieuwe inrichting maakt meerdre evenementen mogelijk, waaronder de markt.

© Marie-Françoise Plissart
 

1930-2012

1930-35

1953

1971

1996

2004

2012

2013

2013

2013

2015

2015

2015


Voorafgaande studies aanbevelen voor verankering in de gemeenschap

De herinrichting van het Gemeenteplein gebeurde in het kader van het wijkcontract Cinema Belle-Vue Twee studies stelden verschillende oplossingen voor om de parkeerplaatsen op het plein af te schaffen. Een ervan raadde aan een onderbenutte buurtparking te gebruiken.

Deze studies, gevolgd door de oprichting van een stuurgroep, zetten de herinrichting van het gemeenteplein in gang. Er werd een projectontwerper aangeduid via een onderhandelingsprocedure en er werd een participatief proces opgstart. Er werd een uitwisseling tussen de gemeente, de architecten en de bewoners georganiseerd: de bedenkingen die uit de overlegworkshops naar voren kwamen werden meegedeeld aan de bouwheer en de architecten. Deze laatsten konden de handelaars gerust stellen, ze vreesden hun cliënteel tijdens de werf te verliezen. Om de dynamiek die door dit project gecreëerd werd ten volle te benutten, wordt er momenteel aan een gezoneerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GGSV) gewerkt.

<

Formele kader Informele
Situatie 2009

Studies
préalables

Onderhandelingsprocedure

Wijkcontract


Begeleidingscomité

 

Voorontwerp

Ideeëndag

Projectvoormiddagen

 

Lokale commissie van geïntegreerde ontwikkeling


Reflectiegroepen

Definitief project

Jury kunstwerk

Bouwaanvraag

Inrichting 2015

Gemeentelijke stedenbouwkundige zoneverordeningen (GemSV”s) ‘Gemeenteplein’