Close

Dumonplein

PleinenPleinen
Gemeentelijke schaalGemeentelijke schaal
OV plusOV plus
Stappen plusStappen plus
  • Plaats: Sint-Pieters-Woluwe, België
  • GPS: 50.839838, 4.4601231
  • Jaar: 2013-2018
  • Oppervlakte: 1165 m2
  • Ontwerper: Artgineering, H+N+S, ARA, ECTV, UTIL
  • Aannemer: Krinkels NV
  • Bouwheer: Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
  • Bedrag van de werken: 4.125.000 euro

Het Dumonplein bevindt zich in Stockel, een wijk in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Dit ovalen plein wordt omgeven door handelszaken en vormt samen met de Kerkstraat, de Hinnisdaellaan en het Stockelsquare een belangrijk winkel-, woon- en dienstencentrum. Het Stockelsquare trekt vooral ook veel publiek omwille van de eindhalte van de metro die zich op dit plein bevindt. Het geheel vormt een belangrijk intermodaal knooppunt (tram, metro, bus). Toch blijft een groot deel van de bewoners in deze gemeente de wagen gebruiken. In 2013 staat drie keer per week een markt op dit plein. Daarnaast staat hier in mei en augustus een kermis en vinden er ook minder frequente evenementen plaats zoals de kerstmarkt, enz. Buiten de periodes van deze evenementen doet het plein dienst als parking voor 93 wagens.
 De bestrating is sterk beschadigd en versleten. De omliggende trottoirs zijn smal. Er bevindt zich op het plein ook een frituur en een Mister Minit in een klein paviljoen van geringe kwaliteit.
In 2013 beslist de gemeente om het plein volledig opnieuw aan te leggen.


In 2018 wordt het Dumonplein heraangelegd als ontmoetingsplaats op basis van een project voorgesteld door het bureau Artgeneering.
De typische, ovalen vorm van het plein wordt benadrukt door een betonnen zitbank die enerzijds een binnenzone afbakent die als plek voor verpozing of voor evenementen gebruikt kan worden en anderzijds een buitenzone die de typische stadsdynamiek (handel, verkeer) organiseert en versterkt. Het autoverkeer en openbaar vervoer krijgen voortaan nog slechts één rijstrook zodat er meer ruimte is voor voetgangers en fietsers. Door alles op hetzelfde niveau te brengen krijgen deze actieve weggebruikers ook een vlottere doorgang.
Aan het noordelijk uiteinde van het plein bevindt zich een grote luifel met daaronder onder andere een klein paviljoen voor horeca (de oude frituur plus een nieuw café en een ijsverkoper). De andere zijde van het plein kreeg werd als tegengewicht voor de consumptiezijde ingericht als een gezellige zitruimte met bomen, zitbanken en een fontein. Het herinrichtingsproject voor het Dumonplein is een strategische project dat de kwaliteit van de openbare ruimte, de commerciële vitaliteit en actieve mobiliteit wou verbeteren.

 

Het veld Dumon wordt aangekocht door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in september 1924 om het in 1928 om te vormen tot een stadsplein omgeven door handelszaken: de Bank Brussel, een schoenenwinkel, een grootwarenhuis, een garage enz. Vanaf 1935 wordt hier ook markt gehouden. De eindhalte van de tramlijn geeft het plein zijn ovalen vorm. In 1952 krijgt het plein bestrating. In 1988 wordt het nabijgelegen metrostation Stockel in gebruik genomen, zodat het plein een intermodale functie (tram/metro en buslijn 36) krijgt.

1944-2004

1944

1953

1971

1996

2004

2012

2012

2015

2015

2015

2015


Ontwikkeling van een duidelijke visie die tijdens het volledige proces gerespecteerd wordt

In 2013 beslist de gemeente het plein volledig opnieuw aan te leggen en schrijft ze een wedstrijd uit.

Van meet af aan geeft de gemeente met haar visie duidelijk aan wat zij verwacht van het project: het plein en zijn omgeving moeten gezelliger en aantrekkelijker worden vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling. Deze visie impliceert een afname van de verkeersdruk op de omgeving van het plein en het verwijderen van de parkeerplaatsen midden op het plein.

De gemeente ontvangt voor dit project een subsidie van het gewest, dat ook het projectbeheer op zich neemt voor het deel van het plein dat eigendom is van het gewest. Immers, de wegen rond het plein plus de Hinnisdael- en Orbanlaan zijn gewestwegen, terwijl het midden van het plein en de aangrenzende straten gemeentewegen zijn. De zone van het tramspoor zelf kan niet gewijzigd worden omdat deze net voor de uitschrijving van de wedstrijd nog volledig vernieuwd werd.

De wedstrijd wordt gewonnen door het consortium Artgineering, H+N+S, ARA, ECTV, UTIL met zijn project dat luistert naar de naam `OVA AL[‘: een verwijzing naar de typische, ovalen vorm van het plein. De studieperimeter van het project omvat niet alleen het Dumonplein, maar ook de aangrenzende straten.

Het voorstel om slechts één gemengde rijstrook voor het openbaar vervoer en het autoverkeer te voorzien wordt onmiddellijk afgekeurd door de MIVB, zodat het eerste voorontwerp een eigen trambedding naast een aparte rijstrook voor het autoverkeer en een fietspad voorziet. De realisatie van een luifel en paviljoen wordt ook als amendement toegevoegd aan de wedstrijd. Daar dit ontwerp niet tevreden stelt, onder andere wat het comfort en de veiligheid van de voetgangers betreft, wordt een extra studiefase toegevoegd, die besluit dat een eventuele gemengde rijstrook voldoende vlot verkeer moet verzekeren zodat de trams geen hinder ondervinden. Ook wordt onderzoek gedaan naar de rotatie van voertuigen op de parkeerplaatsen om na te gaan hoeveel parkeerplaatsen voor korte duur en voor zeer korte duur in het project voorzien moeten worden.

In 2015 wordt een nieuw voorontwerp gepresenteerd dat zich opnieuw over het voorstel van de wedstrijd buigt. Na overleg wordt men het eens over een gemengd profiel mits aan een dubbele voorwaarde voldaan wordt: een monitoring van het verkeer voor en na de werken, en vooral dan van het openbaar vervoer, en de mogelijkheid dat de verdeling van de vervoersmodi met slechts kleine aanpassingen weer omgekeerd kan worden. De vergunning wordt toegekend in 2017; na vrij lang durende werken wordt het nieuwe plein in juni 2018 in gebruik genomen.

Gelet op het statuut en de functie van het plein zijn vele instellingen bij het project betrokken: de gemeente als bouwheer en op gewestelijk niveau Mobiel Brussel, het kabinet van de minister van Mobiliteit en de MIVB. Ook wordt advies gevraagd aan de Brandweer, de Politie, de Regionale Commissie Actieve Modi en de verenigingen van handelaars en marktkramers. De gebruikers van het plein, bewoners, handelaars en marktkramers krijgen inspraak in 2 workshops en tal van bilaterale bijeenkomsten.

Tijdens het volledige proces wordt veel aandacht besteed aan een goede communicatie met de gebruikers, die op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en deelnemen aan het debat.  Zo geven zij mee advies over het gebruik van het plein voor en na de werken.

Cadre formel Cadre informel
Situation 2013
 

Procéduer négociée sans publicitée

Esquisse:
2 ATeliers avec les habitants

Avant projet

ATELIERS avec BM, STIB, Commune et région

Retour des pompiers et commercants

Projet définitif

Permis d’urbanisme

Aménagement 2018

 Chantier