Close

Henri Bergéstraat

StratenStraten
Lokale schaalLokale schaal
StappenStappen
  • Plaats: Schaarbeek, Brussel
  • GPS: 50.865096, 4.375566
  • Jaar: 2006 – 2008 (uitvoering)
  • Oppervlakte: ca. 4800 m²
  • Stedelijk weefsel: Dense woonstraat
  • Ontwerper: D+A Consult, Renovas (participatie)
  • Aannemer: Verhaeren & Co
  • Bouwheer: FOD Mobiliteit en Vervoer
  • Bedrag van de werken: 355 872 euro, exclusief btw

In 2002 was de Henri Bergéstraat, gelegen in een dense woonwijk, een voornamelijk verharde straat zonder beplantingen. De voetpaden waren er smal en de auto monopoliseerde de ruimte; zowel door het tweerichtingsverkeer, als door de parkeerzones. Die parkeerplaatsen waren overigens niet gemarkeerd: de autobestuurders parkeerden hun wagen waar ze konden, ofwel langs de voetpaden, ofwel op de hoek van de straat vlakbij de oversteekplaatsen.
De straat was eveneens onvoldoende verlicht.


In 2008 werd het karakter van de Henri Bergéstraat heringericht met relatief bescheiden middelen. De plek werd aantrekkelijker voor voetgangers door de verbreding van de voetpaden (een eerste doelstelling van het project) en de aanplanting van bomen. De alomtegenwoordigheid van de auto werd sterk gereduceerd door een rijstrook af te schaffen en van de straat een eenrichtingsstraat te maken. Er werd een fietspad toegevoegd en podotactiele markeringen aangebracht. De herinrichting van de Henri Bergéstraat kaderde zowel in het wijkcontract als in het circulatieplan van de wijk.

 

1930-2012

1930-35

1996

2012

2016

2015

2015


DE BEWONERS EN GEBRUIKERS BETREKKEN BIJ DE PROJECTDEFINITIE

De herinrichting van de Henri Bergéstraat werd gerealiseerd in het kader van het wijkcontract Jeruzalem (2002-2006). Deze herinrichting werd ondersteund door een participatieproces dat het geheel van in te richten publieke ruimtes binnen de perimeter en de andere operaties van het wijkcontract omvatte. De gunning van het project gebeurde via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Tijdens de volledige duur van het wijkcontract werd er in de wijk een permanentie verzekerd die voor gebruikers en bewoners op verschillende momenten van de week toegankelijk was. Een Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO) monitorde de evolutie van de projecten en bundelde de adviezen van de deelnemers. De Algemene Vergadering (AV) maakte informatieverstrekking aan het publiek mogelijk en was een gelegenheid voor ontmoetingen met de bewoners. Er werden regelmatig wijkkranten verdeeld en er werd een bijzondere aandacht besteed aan de participatie van de volledige populatie. In de scholen werden er in samenwerking met verschillende verenigingen participatieve evenementen georganiseerd, daarnaast vonden er meerdere wijkfeesten plaats en waren er bij andere wijkactiviteiten informatiestands aanwezig.

Een concreet resultaat van de participatie in de publieke ruimte is de installatie van enkele gevelbloembakken.

Formele kader Informele kader
Situatie 2002
image Wijkcontract

Contrat de quartier

Voorontwerp

Permanentielokaal in de wijk

Lokale commissie van geïntegreere ontwikkeling

Algemene vergadering

Participatieve activiteiten

Wijkkrant

Wijkfeest

Definitie project

Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

Inrichting 2008
Afsluitende brochure