Close

Rogierplein

PleinenPleinen
Gewestelijke schaalGewestelijke schaal
Auto plusAuto plus
Fiets plusFiets plus
OV plusOV plus
Stappen plusStappen plus
  • Plaats: Sint-Joost-ten-Noode, Brussel
  • GPS: 50.855774, 4.358852
  • Jaar: 2006 - ... (lopend)
  • Oppervlakte: 45.000 m²
  • Stedelijk weefsel: Intermodaal plein met voorzieningen
  • Ontwerper: XDGA, Michel Desvigne Paysagiste, Ney & Partners, Studiebureau Boydens, ARA, BRAL
  • Aannemer: In Advance, Entreprise Louis De Waele (luifel en station metro), Viabuild (inrichting)
  • Bouwheer: Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jaar
  • Bedrag van de werken: 29.000.000 euro

Het Rogierplein is gelegen langs de kleine ring ter hoogte van de Noordwij en is een belangrijk knooppunt voor het autoverkeer en het openbaar vervoer. Aan de rand van het plein bevinden zich tal van hotels, kantoren en handelszaken, zoals het winkelcentrum City 2.

Het Rogierplein dateert uit het midden van de negentiende eeuw en heette toen het Natieplein. De ontwikkeling ervan is sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van de bebouwing rondom.

Tot in 1952, het jaar waarin het Noordstation werd verplaatst, vormde het plein een heus stationsvoorplein. Daarna werd het voormalige stationsgebouw op het plein vervangen door het Rogiercentrum (ook wel de Martinitoren genoemd), in die tijd de hoogste wolkenkrabber in de Benelux. Die herbergde onder andere het Nationaal Theater van België, bars, kantoren en luxewoningen; een mix van functies die de levendigheid van het plein verzekerde. Na zijn glorieperiode lag dit gebouw er lange tijd verlaten bij en raakte het in verval.
In 2001 werd het gebouw gesloopt en vervangen door de Rogiertoren (vroeger de Dexia-toren). De verdwijning van de meeste panden met een zekere architecturale waarde op plein, hadden een sterke impact op de kwaliteit van het plein zelf. Sheraton, Crown Plaza en SERU zijn er echter nog steeds gevestigd.


De herinrichting van het Rogierplein is nog steeds lopende en kan worden samengevat in drie interventies. De eerste is de aanleg van een breed voetpad: de STRIP, verfraaid met aangepast stadsmeubilair, beplantingen, caféterrassen en speelzones. De tweede is de constructie van een luifel met een diameter van ongeveer zestig meter die de hoofdingang van het metrostation, de ondergrondse parkings en de conferentiezalen van de gemeente Sint-Joost-ten-Noode markeert. Deze verbindingsruimte vormt het aantrekkingspunt van het plein en een herkenningspunt in de stad. De laatste interventie is de creatie van een open plein waarop verschillende types van evenementen georganiseerd kunnen worden .

 

1930-2012

1930-35

1953

1971

1996

2012

2015

2015

2015


Een goede samenwerking tussen de verschillende partners mogelijk maken

In 2004 keurde de gemeente Sint-Joost-ten-Noode, die instaat voor het beheer van het Rogierplein, de herinrichtingsplannen goed. Het Brussels Gewest, zelf beheerder van de wegen die aan het plein grenzen, stelde echter een ontwerpwedstrijd voor.

De perimeter van de wedstrijd werd uitgebreid tot een deel van de kleine ring en tot de ondergrondse ruimtes waarvoor de MIVB verantwoordelijk was. Dit had als doel om de reorganisatie van het autoverkeer en de intermodale verbindingen in het project op te nemen.

In 2006 werd er een onderhandelingsprocedure met bekendmaking gelanceerd, met als doel een multidisciplinair team te selecteren dat zich tegelijk zou buigen op de esthetiek en functionaliteit van het project. Er werd een participatieproces met betrekking tot de publieke ruimte opgestart, de mobiliteit werd hier buiten beschouwing gelaten. Er werden drie informatievergaderingen, drie workshops en interviews met bewoners, handelaars en voorbijgangers georganiseerd.

In 2016 was het project, dat in 2012 voltooid had moeten zijn, nog altijd in uitvoering. De vertragingen zijn vooral te wijten aan de grote stedelijke complexiteit van deze plek, waaronder de eigendommen en de functies. De complexiteit van de situatie impliceert ook verschillende uitvoeringsfasen en verschillende opdrachten voor de verschillende aspecten van het project (atrium, luifel, metrostation, wegen, …). Tijdens de uitvoering van de werf werd ook de luifel aangepast, iets wat een bijkomende vertraging heeft teweeggebracht.

Ondanks alles werd het ambitieuze concept van de architecten behouden. Het verloop van het project benadrukte dat een goede samenwerking tussen de verschillende actoren noodzakelijk is voor meer doeltreffendheid.

Formele kader Informele kader
Situatie 2004

Plan Sint-Joost

Situatie 2006

Wedstrijd

Wijkvergaderingen

Voorontwerp

Onderhandelingsprocedure

Ateliers


Interviews met voorbijgangers

Definitief proejct

Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

Inrichting 2009-…