Close

3.2. Het inrichtingsproject kaderen in de bestaande netwerken en bijdragen aan hun totstandkoming/versterking

  • Het project kaderen in specifieke netwerken (gewestelijk en gemeentelijk mobiliteitsplan, groenblauwe netwerken, GFR, voetgangersnetwerk, speelnetwerk, erfgoedroute, enz.) om de leesbaarheid te verzekeren en de coherentie van deze netwerken te versterken
  • De effecten van het project op de mobiliteit (voor alle vervoerswijzen) in de wijk en de stad analyseren en integreren in een totaalvisie

Toepassingen

Croisement Orban

  • Offrir la possibilité de se connecter au maillage vert
  • Dissuader le trafic de passage motorisé sur les voiries de quartier
  • Evaluer les besoins en stationnement et identifier les alternatives et compensations au sein de la zone d’étude élargie
  • Se raccorder aux itinéraires cyclables régionaux planifiées

Meer weten

Bronnen

Middelen

Meer weten