Close

Ambities

Dit deel omschrijft de acties die ondernomen moeten worden om de kwaliteit van de publieke ruimte te verzekeren. 

De kwaliteit van een project is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het realisatieproces. Samen dragen ze structureel bij tot de duurzame ontwikkeling van de stad. De Gids wil ondersteuning bieden binnen de complexiteit van de opzet van een publieke ruimteproject.

Deze Gids schuift 6 ambities naar voren, onderverdeeld op 2 niveaus. Hierbij komen de verschillende schalen en functies van de publieke ruimte aan bod.

  • Het eerste deel behandelt de middelen die ingezet moeten worden om kwaliteitsvol projectbeheer te verzekeren: het proces en de economie.
  • Het tweede deel vertrekt van de verschillende functies van de publieke ruimte om zo een kwaliteitsvolle inrichting te garanderen: het (stedelijk) netwerk, het delen (op sociaal en verkeersvlak), het ecosysteem en de esthetische waarde (genius loci).

De verschillende ambities worden vertaald in een reeks aandachtspunten en acties die ondernomen moet worden om de beoogde doelstelling te bereiken. Daarnaast wordt er ook doorverwezen naar de toepassingen, normatieve kaders, tools en theoretische werken om de doelstellingen te illustreren.

Hoe de ambities bereiken?

  • Elke ambitie wordt ontwikkeld in een reeks aandachtspunten
  • Elk aandachtspunt wordt gepreciseerd en gedetailleerd door een reeks van acties
  • Elke actie verwijst naar de toepassingen.
  • Elke actie verwijst naar de bestaande bronnen (normatieve kaders, tools en theoretische werken).