Close

4.2. Bij het inrichten de volgende modale prioriteiten bestuderen: achtereenvolgens voorrang geven aan de meest kwetsbare gebruikers – PVM’s -, de actieve vervoerswijzen, het openbaar vervoer, de gemotoriseerde voertuigen bestemd voor de collectiviteit (waaronder kleine leveringsvoertuigen, taxi’s en gedeelde auto’s), de private gemotoriseerde voertuigen

  • Deze modale prioriteiten implementeren in de inrichting of anders, opteren voor een woonzone, een ontmoetingszone of een voetgangerszone
  • De modale prioriteiten integreren in een totaalvisie (verruimde perimeter)
  • De nodige inrichtingen voor de kwetsbare gebruikers voorzien. Ten allen tijde het nodige comfort en toegankelijkheid voor PVM’s garanderen. De noden van de PVM's bestuderen volgens de criteria toegang, circulatie, gebruik

Toepassingen

Boulevard du Souverain

  • Organiser la multimodalité grâce au profil large de la voirie
  • Séparer les usages permet d’augmenter le confort et la sécurité
  • Donner la priorité au tram en aménageant un site propre
  • Réduire le nombre des bandes de trafic motorisé
  • Permettre de rouler sur le site propre du tram en cas d’urgence (service d’intervention)

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

Middelen

Meer weten