Close

4.4. De animatie van de publieke ruimte bevorderen door het activeren van de omliggende gebouwen en ruimtes

 • Bij het ontwerpen van de inrichting rekening houden met de bestaande en toekomstige activiteiten in de omliggende gebouwen en ruimtes en de manier waarop ze de animatie van, en het bezoek aan de publieke ruimtes kunnen ondersteunen
 • Deze legitieme activiteiten, hun goede exploitatie en hun ontwikkeling trachten te behouden, zonder afbreuk te doen op andere gebruiken van de publieke ruimte. Een inrichting ontwerpen die voldoende resiliënt is in geval van een activiteitenwijziging binnen de omliggende gebouwen.
 • Zorgen voor een kwaliteitsvolle overgang tussen de publieke ruimte en de omliggende gebouwen en terreinen. Indien nodig voorzieningen ontwikkelen die toege-eigend kunnen worden door de gebruikers van de omliggende gebouwen en terreinen.

Toepassingen

Place Rogier

 • Reconnecter les bâtiments donnant sur la place en éliminant les différences de niveaux
 • Réactiver les espaces aux rez-de-chaussée

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

Meer weten

 • Cities for people, Jan Gehl, Island Press (2010)
 • Espace public et espace privé, quelle transition?, Loiseau, F., Ville et Vélo (2006)
  (in: Ville et vélo, n°22, juillet-août 2006)
 • Les abords du chez-soi – En quête d’espaces intermédiaires, Moley, Christian, Editions de La Villette (2006)
 • Life between buildings – Using public space, Gehl, Jan, The Danish Architectural Press (1971)
 • Reconquérir les rues – Exemples à travers le monde et pistes d’actions, Soulier, Nicolas, Ulmer (2012)
 • Rez de ville, rez de vie, GRAU architectes, Editions du Pavillon de l'Arsenal (2013)
 • Urbanisme, conception et gestion des espaces pour prévenir la malveillance, Politechnico di Milano - IAU Ile de France, Politechnico di Milano - IAU Ile de France (2014)