Close

Vlakte van Bourdon

AndereAndere
Gewestelijke schaalGewestelijke schaal
Lokale schaalLokale schaal
Fiets plusFiets plus
Stappen plusStappen plus
  • Plaats: Gemeente Ukkel
  • GPS: 50.7876637, 4.3284355
  • Jaar: 2009-2012
  • Oppervlakte: 6000m2
  • Ontwerper: Leefmilieu Brussel - Greisch
  • Aannemer: Quintelier
  • Bouwheer: Leefmilieu Brussel, afdeling Groene ruimten
  • Bedrag van de werken: 383.659,27 euro excl. btw
ImplantationLocalisation

In 2001 kleurt het GBP het braakliggend terrein tussen de Alsembergsesteenweg, de Sint-Jobsesteenweg en de Guldenkasteelstraat in als groengebied in het noorden (langs de Sint-Jobsesteenweg) en als sterk gemengd gebied in het zuiden.
In deze zelfde periode wordt een studie besteld voor het zuidelijk deel van de gewestelijke groene wandeling, dat door dit braakliggend terrein loopt.

situation en 2009 © BE
Situation en 2009

In 2012 krijgt het terrein een nieuwe inrichting dankzij drie operaties die gelijktijdig plaatsvinden: de bouw van sociale woningen op het zuidelijk deel van het terrein en de bouw van woningen en handelszaken op het noordelijke deel. Hier wordt een groene ruimte aangelegd als onderdeel van de gewestelijke groene wandeling, inclusief de openlegging van de Geleytsbeek.

situation en 2012 © BE
Situation en 2012
 

In de jaren 70 werd dit terrein, waarop zich onder andere een brouwerij bevond, onteigend in het kader van de uitbreiding van de Brusselse ring. De constructies die toen op het terrein aanwezig waren, werden afgebroken. Omdat de doortrekking van de buitenring uiteindelijk niet doorging, werd het terrein in 1998 in zijn huidige braakliggende toestand teruggegeven aan zijn eigenaar.

1944-2004

Plaine du Bourdon

1944

1953

1971

1996

2004

2012

situation en 2012 © BE

Situation en 2012

2012

2014

2015


Een samenwerking van alle actoren ter verwezenlijking van de gewestelijke groene wandeling

In 2001 wijzigt het GBP de bestemming van het terrein en voorziet het hier een groengebied als onderdeel van de gewestelijke groene wandeling. Gelijktijdig hiermee lanceert Leefmilieu Brussel een  studie voor het zuidelijke deel van de gewestelijke groene wandeling. Na een aanpassing van het inrichtingsproject dient Leefmilieu Brussel in september 2009 een vergunningsaanvraag in. De inrichting van de groene ruimte is een gewestelijk project dat mee de continuïteit van het groene netwerk en van de gewestelijke groene wandeling wil realiseren. Door de samenwerking met Mobiel Brussel en Vivaqua,  twee andere openbare instellingen van het gewest, konden onder andere grote infrastructuurwerken uitgevoerd worden die noodzakelijk waren voor de omleiding en openlegging van de Geleytsbeek op dit perceel.

De werken van het project werden gecoördineerd met andere werken in de buurt. Zo werd onder andere het proper water van de Geleytsbeek gescheiden van het afvalwater dat stroomopwaarts van de beek op de site geloosd werd. Daarnaast werd er beoogd om de continuïteit van de gewestelijke groene wandeling te verzekeren en de zone tussen de vlakte en het aangrenzende vastgoedproject te verzorgen. Het overleg met de gemeentelijke overheden was moeilijker en men slaagde er bijvoorbeeld niet in om de openbare ruimte van de  Sint-Jobsesteenweg mee te laten profiteren van de herinrichting van de site.

Gelet op het verloop van het project en het beperkte aantal omwonenden ging dit project niet gepaard met een grote mate van participatie, wat normaal bij projecten van Leefmilieu Brussel wel het geval is.

Cadre formel Cadre informel
2001

Modification PRAS

Appel d’offres pour une étude générale: partie Sud promenade verte

Situation en 2009

Situation 2012

Procédure interne

Avant projet
Projet définitif 2009

Permis d’urbanisme

Aménagement 2012

Réception septembre 2012

Situation en 2012