Close

Moutstraat

StratenStraten
Lokale schaalLokale schaal
StappenStappen
  • Plaats: Brussel-stad
  • GPS: 50.850389, 4.344743
  • Jaar: 2007-2012
  • Oppervlakte: 1500 m²
  • Stedelijk weefsel: Gemengde straat gekenmerkt door de aanwezigheid van twee scholen
  • Ontwerper: Stad Brussel, JES/YOTA!, FABRIK (Recyclart), Yannick Roels
  • Aannemer: Dekempeneer nv
  • Bouwheer: Stad Brussel
  • Bedrag van de werken: +/- 350.000 euro, btw inbegrepen

De Moutstraat is een eenrichtingsstraat die de Nieuwe met de Oude Graanmarkt verbindt en 3 scholen en meerdere centra voor vrijetijdsbesteding herbergt.

In 2007 was de Moutstraat echter een onaantrekkelijk straatje. Het transitverkeer en het laden en lossen brachten gebruiksconflicten teweeg: de kinderen en jongeren (ongeveer 800 personen) die dagelijks van deze publieke ruimte gebruik maakten om naar school te gaan, werden in gevaar gebracht door de continue circulatie van auto's en het parkeren.


In 2015 werd de Moutstraat omgevormd tot een straat met weinig verkeer die voorrang aan voetgangers geeft: de voetpaden werden breder, de maximumsnelheid voor het verkeer werd herleid tot 20 km/u en een deel van de parkeerplaatsen werden afgeschaft.

Vandaag is de straat overdag verkeersvrij, met een onderbreking van het verkeer tussen 7.30 u en 17.30 u en werd gevaloriseerd door de aanplanting van bomen en de installatie van banken, die aangepast zijn aan het gebruik.

 

1935-2012

1935

1971

1996

2012

2015

2015

2015


De lokale actoren betrekken

In 2007 nam de Stad Brussel het initiatief om de scholen te betrekken bij de herinrichting van de Moutstraat. In samenwerking met het stadslaboratorium JES/YOTA! werd er in de straat een animatieweek georganiseerd, waar de publieke ruimte met het jonge publiek werd herzien. Tijdens de daarop volgende jaren vonden er meerdere participatieworkshops plaats in samenwerking met de scholen.

Het herinrichtingsplan werd intern behandeld door het departement Wegeniswerken van Stad Brussel. Het plan werd goedgekeurd na het MoutstraatFeest in 2009 en de herinrichting werd voltooid in 2014.

In 2015 werd de straat, naar aanleiding van een petitie en op verzoek van de leerlingenraad, verkeersvrij tijdens de schooluren.

Het projectproces werd gekenmerkt door traagheid; de herinrichting vergde immers 7 jaar van overleg (zonder grote moeilijkheden tijdens de uitvoeringsfasen).

Formele kader Informele kader
Situatie 2007

Initiatief Brussel

Voorafgaande ateliers

Voorontwerp
Moutstraatfeest


Ateliers met de architect

 

Definitief project

Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

Inrichting 2014

Voetgangerszone
7h30 – 17h30