Close

Andere

Het type ‘Andere’ betreft een reeks van publieke ruimtes die in aantal weinig representatief zijn.
Deze ruimtes vormen bijzondere plaatsen door hun functie of morfologie. Ze kunnen ook plaats bieden aan nieuwe types of ‘opnieuw opduikende’ types, herzien in het licht van de maatschappelijke of milieu-uitdagingen.

Deze categorie bundelt:

  • Een reeks van publieke ruimtes die wel een naam hebben, maar niet talrijk zijn (clos, kade, poort, doodlopende straat, steeg, galerij, dreef, …)
  • Verbindende ruimtes, tussenruimtes, groene verbindingen zoals pocket gardens en multifunctionele groene ruimtes (L28)
  • Getransformeerde ruimtes in het hart van de weefsels, zoals doorgangen binnen bouwblokken
  • Publieke ruimtes resulterend uit een vernieuwende aanpak in nieuwe stadsdelen, die nieuwe types of opnieuw opduikende types zoals bijvoorbeeld “le Mail” doet ontstaan
  • Publieke ruimtes die opnieuw in gebruik genomen worden door de aanwezigheid van een verbindende inrichting, zoals schoolomgevingen, … Deze ruimtes kunnen op een plein lijken, zonder noodzakelijkerwijs te beschikken over een specifieke morfologie.