Close

1.1. Een transversaal en interdisciplinair bestuur uitvoeren; zorgen voor de kwaliteit van de dialoog gedurende het hele proces

 • De sleutelactoren van het project identificeren (beleidsmakers, beheerders, preventiediensten en diensten voor sociale cohesie, bewoners, gebruikers, ...)
  - Hun functie en rol in het overleg –en/of beslissingsproces preciseren
  - De relevantie van hun betrokkenheid in functie van de uitdagingen van de inrichting bepalen
  - Een relevante en realistische tijdsplanning voor het betrekken van deze actoren opstellen
 • Een horizontaal projectmanagement voorzien, waarbij de verschillende diensten van de administratie in het volledige proces worden betrokken
 • Een verticaal projectmanagement voorzien, waarbij de relaties tussen de gemeentelijke en gewestelijke diensten gedurende het hele proces worden georganiseerd
 • Een ontwerpteam aanstellen met voldoende interdisciplinariteit ten aanzien van de eigenschappen van de te ontwerpen ruimte en de uitdagingen op het vlak van de inrichting en het beheer ervan
 • De projectleiders aanduiden die instaan voor het leiden van het project tijdens het hele proces van ontwerp, inrichting en beheer van de publieke ruimte
  - Binnen het ontwerpteam
  - Binnen de gemeentelijke en, in voorkomend geval, gewestelijke diensten (monitoring, verantwoordelijkheid, documentatie)
 • De personen die zullen instaan voor het beheer van de publieke ruimte, inclusief zijn animatie en preventie, vanaf het ontwerp en tijdens de realisatie van de inrichting betrekken
 • De verbanden met de bestaande strategische en normatieve documenten leggen en respecteren

Toepassingen

© Marie-Françoise Plissart

Place Communale Molenbeek

 • Impliquer les administrations communales et régionales aux discussions dès le commencement du projet
 • Organiser plusieurs moments de rencontre entre les architectes, le maître d’ouvrage et les usagers

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

 • BWRO, Région Bruxelles Capitale, Région Bruxelles Capitale (2004)

Middelen

Meer weten