Close

4.3. Inrichtingen ontwerpen die de intermodaliteit bevorderen

  • De inrichtingen en uitrustingen plannen die nodig zijn om vlot van de ene vervoerswijze naar de andere te kunnen overschakelen (nabijheid, route, zichtbaarheid, signalisatie, comfort, veiligheid, …).
  • De eventueel aanwezige technische beperkingen en de specifieke behoeften van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld inzake beheer van kruispunten, geometrie van sites, hoogte van perrons, …) in ogenschouw nemen

Toepassingen

Place Cardinal Mercier

  • Relier le transport en commun et individuels
  • Souligner l’entrée de la gare par un cheminement spécifique dans un matériau différent

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

Middelen

Meer weten