Close
Kader

Publieke ruimtes zijn essentiële elementen van het leefkader in de Europese grootsteden. De kwaliteit van hun inrichting draagt niet enkel bij tot de leefbaarheid en de identiteit van de stad, maar ook tot haar aantrekkelijkheid en sociale cohesie.

Meer weten
Doelstellingen

De Gids is een leidraad en een referentie zonder reglementaire waarde. Hierin worden acties gebundeld en coherent gemaakt om zo een toekomstvisie op de Brusselse publieke ruimtes te presenteren.

Meer weten

Context

Een stand van zake van de publieke ruimtes in het Brussels Gewest, de specificiteiten van de Brusselse context en de eigenheid van elke publieke ruimte

Meer weten
Ambities

De verschillende acties om de kwaliteit van het projectmanagement en de inrichting van de publieke ruimte te waarborgen

Meer weten
Toepassingen

Een illustratie van de ambities aan de hand van casestudies, georganiseerd per type Brusselse publieke ruimte

Alle Toepassingen
Prospectie

Een verkenning van nieuwe types afkomstig uit de verstedelijking van de XXste eeuw en het potentieel van hun nieuwe inrichtingsvormen

Meer weten